Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

Kapitel 1

Indledning

Ved lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 samt Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1241 af 23. oktober 2007 er fastsat de reguleringer, der med virkning fra 1. januar 2008 skal ske af årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende ydelser, der er nævnt i lovene.

Beløb og ydelser reguleres med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2008 (jf. lov om en satsreguleringsprocent). Tilpasningsprocenten er ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007 fastsat til 1,2 for finansåret 2008.

Beløb og ydelser stiger således fra 1. januar 2008 med 14,3 pct. i forhold til de beløb og ydelser, der er fastsat pr. 1. januar 2003 (grundniveauet i lov om arbejdsskadesikring). Undtaget herfra er godtgørelsesbeløbet for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere samt overgangsbeløbet ved dødsfald, der begge stiger med 3,2 pct. i forhold til beløbene fastsat for 2007 før afrunding.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 3) forhøjes til 419.000 kr.

b. Minimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 4) forhøjes til 157.000 kr.

c. Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén (§ 18, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 699.000 kr.

d. Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet før 1. juli 2002 (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 33, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 509.000 kr.

e. Erstatningen for 100 pct. varigt mén (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 28, stk. 3) forhøjes til 51.000 kr. årligt.

f. Overgangsbeløbet ved dødsfald (§ 19, stk. 1) forhøjes til 131.500 kr.

Kapitel 2

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2008 eller senere

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatningsydelser for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet (419.000 kr.), det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / 419.000.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for forsørgertab udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Årlig løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 14,3 pct.

Kapitalerstatninger for erhvervsevnetab beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 699.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

2.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 20. marts 2008. Årsløn: 295.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/419.000 = 258.389 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 258.389 kr.= 134.362,28 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 134.362,28 kr. × 1,143 = 153.576,09 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 153.588 kr.

Månedlig ydelse: 12.799 kr.

b. Erstatning for forsørgertab

Skadedato: 20. marts 2008. Årsløn: 295.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/419.000 = 258.389 kr.

Grundydelse: 0,30 × 258.389 kr. = 77.516,70 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 77.516,70 kr. × 1,143 = 88.601,59 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 88.608 kr.

Månedlig ydelse: 7.384 kr.

2.2 Engangsbeløb

Skadedato: 17. januar 2008. Afgørelsesdato: 3. december 2008. Årsløn: 295.000 kr. Erhvervsevnetab: 25 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder ved afgørelsen: 35 år og 2 måneder. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/419.000 = 258.389 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 258.389 kr. = 51.677,80 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 51.677,80 kr. × 1,143 = 59.067,73 kr.

Kapitalerstatning: 59.067,73 kr. × 14,968 = 884.126 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 699.000 kr.= 139.800 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 55 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 699.000 kr. × (1 – 0,16) = 117.432 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 65 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 699.000 kr. × (1 – 0,26 – 0,06) = 95.064 kr.

Kapitel 3

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 - 31. december 2007

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen med et tillæg på 14,3 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 699.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 131.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 699.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

3.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 27. november 2006. Årsløn: 345.000 kr. Erhvervsevnetab: 50 pct.

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/396.000 = 319.735 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 319.735 kr.= 127.894,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 127.894,00 kr. × 1,143 = 146.182,84 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 146.184 kr.

Månedlig ydelse: 12.182 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 2. august 2007. Årsløn: 285.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/407.000 = 256.990 kr.

Grundydelse: 0,30 × 256.990 kr. = 77.097,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 77.097,00 kr. × 1,143 = 88.121,87 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 88.128 kr.

Månedlig ydelse: 7.344 kr.

3.2 Engangsbeløb

Skadedato: 16. august 2007. Afgørelsesdato: 5. juli 2008. Årsløn: 325.000 kr. Erhvervsevnetab: 45 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder på skadestidspunkt: 42 år. Alder ved afgørelsen: 43 år og 4 måneder. Køn: Kvinde.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 325.000 kr. × 367.000/407.000 = 293.059 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 293.059 kr. = 105.501,24 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 105.501,24 kr. × 1,143 = 120.587,92 kr.

Kapitalerstatning: 120.587,92 kr. × 11,297 = 1.362.282 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 699.000 kr. × (1 – 0,03) = 101.705 kr.

Kapitel 4

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. juli 2002 - 31. december 2003

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 14,3 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 699.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 131.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 699.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

4.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 335.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 293.000/367.000 = 267.452 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 267.452 kr. = 139.075,04 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 139.075,04 kr. × 1,254 = 174.400,10 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 174.400,10 kr. × 1,143 = 199.339,31 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 199.344 kr.

Månedlig ydelse: 16.612 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 10 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/367.000 = 199.591 kr.

Grundydelse: 0,10 × 199.591 kr. = 19.959,10 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 19.959,10 kr. × 1,254 = 25.028,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 25.028,71 kr. × 1,143 = 28.607,82 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 28.608 kr.

Månedlig ydelse: 2.384 kr.

4.2 Engangsbeløb

Skadedato: 10. juli 2003. Afgørelsesdato: 16. maj 2008. Årsløn: 310.000 kr. Erhvervsevnetab: 45 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder på skadestidspunkt: 42 år. Alder ved afgørelsen: 47 år. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/367.000 = 247.493 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 247.493 kr.= 89.097,48 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 89.097,48 kr. × 1,254 = 111.728,24 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 111.728,24 kr. × 1,143 = 127.705,38 kr.

Kapitalerstatning: 127.705,38 kr. × 8,920 = 1.139.132 kr.

b. Méngodtgørelse

0,10 × 699.000 kr. × (1 – 0,03) = 67.803 kr.

Kapitel 5

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 - 30. juni 2002

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 14,3 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 509.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 131.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 509.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

5.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. maj 1995. Årsløn: 210.000 kr. Erhvervsevnetab: 50 pct.

Grundløn: 210.000 kr. × 293.000/295.000 = 208.576 kr.

Grundydelse: 208.576 kr. × 4/5 × 0,50 = 83.430,40 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 83.430,40 kr. × 1,254 = 104.621,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 104.621,72 kr. × 1,143 = 119.582,63 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 119.592 kr.

Månedlig ydelse: 9.966 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 2001. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/345.000 = 212.319 kr.

Grundydelse: 0,30 × 212.319 kr. = 63.695,70 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 63.695,70 kr. × 1,254 = 79.874,41 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 79.874,41 kr. × 1,143 = 91.296,45 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 91.308 kr.

Månedlig ydelse: 7.609 kr.

5.2. Engangsbeløb

Skadedato: 15. juni 2002. Afgørelsesdato: 6. maj 2008. Årsløn: 310.000 kr. Erhvervsevnetab: 35 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder på skadestidspunkt: 37 år. Alder ved afgørelsen: 43 år. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/355.000 = 255.859 kr.

Grundydelse: 0,35 × 4/5 × 255.859 kr. = 71.640,52 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 71.640,52 kr. × 1,254 = 89.837,21 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 89.837,21 kr. × 1,143 = 102.683,93 kr.

Kapitalerstatning: 102.683,93 kr. × 9,342 = 959.274 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 509.000 kr. = 101.800 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 62 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 509.000 kr. × (1 – 0,15) = 86.530 kr.

Kapitel 6

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 - 30. januar 1995

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 14,3 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1992), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 3.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 509.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 131.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 509.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

6.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. januar 1995. Årsløn: 200.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 280.500/293.000 = 191.468 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 191.468 kr. = 99.563,36 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 99.563,36 kr. × 1,309 = 130.328,44 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 130.328,44 kr. × 1,143 = 148.965,41 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 148.968 kr.

Månedlig ydelse: 12.414 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 1993. Årsløn: 190.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn = årsløn.

Grundydelse: 0,30 × 190.000 kr. = 57.000,00 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 57.000,00 kr. × 1,309 = 74.613,00 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 74.613,00 kr. × 1,143 = 85.282,66 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 85.284 kr.

Månedlig ydelse: 7.107 kr.

6.2 Engangsbeløb

Skadedato: 20. januar 1995. Afgørelsesdato: 4. januar 2008. Årsløn: 210.000 kr. Erhvervsevnetab: 25 pct. Varigt mén: 5 pct. Alder på skadestidspunkt: 26 år. Alder ved afgørelsen: 39 år. Køn: Mand. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 210.000 kr. × 280.500/293.000 = 201.041 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 201.041 kr. = 40.208,20 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 40.208,20 kr. × 1,309 = 52.632,53 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 52.632,53 kr. × 1,143 = 60.158,98 kr.

Kapitalerstatning: 60.158,98 kr. × 9,611 = 578.188 kr.

b. Méngodtgørelse

0,05 × 509.000 kr. = 25.450 kr.

Kapitel 7

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1987 - 31. december 1992

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 14,3 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1977), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 2.

Kapitalerstatninger for erhvervsevnetab og varigt mén beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 38, stk. 4).

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 131.500 kr.

Eksempler

7.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. maj 1990. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/265.000 = 68.962 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 68.962 kr. = 35.860,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 35.860,24 kr. × 3,415 = 122.462,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 122.462,72 kr. × 1,143 = 139.974,89 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 139.980 kr.

Månedlig ydelse: 11.665 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. juni 1989. Årsløn: 200.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 107.500/258.500 = 83.172 kr.

Grundydelse: 0,30 × 83.172 kr. = 24.951,60 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 24.951,60 kr. × 3,415 = 85.209,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 85.209,71 kr. × 1,143 = 97.394,70 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 97.404 kr.

Månedlig ydelse: 8.117 kr.

7.2 Engangsbeløb

Skadedato: 15. maj 1992. Afgørelsesdato: 4. juli 2008. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 15 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder ved afgørelsen: 53 år. Køn: Kvinde. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/280.500 = 65.152 kr.

Grundydelse: 0,15 × 4/5 × 65.152 kr. = 7.818,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 7.818,24 kr. × 3,415 = 26.699,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 26.699,29 kr. × 1,143 = 30.517,29 kr.

Kapitalerstatning: 30.517,29 kr. × 7,959 = 242.888 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Årlig ydelse: 0,10 × 51.000 kr. = 5.100 kr.

Ménerstatning: 5.100 kr. × 9,286 = 47.359 kr.

Kapitel 8

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 - 31. marts 1987

Erstatninger for erhvervsevnetab beregnes som anført ovenfor i kapitel 7, idet erstatningsniveauet dog er 3/4 i stedet for 4/5.

Eksempel

Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 7. maj 1986. Afgørelsesdato: 2. juni 2008. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 57 år. Køn: Kvinde. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/219.500 = 83.257 kr.

Grundydelse: 0,15 × 3/4 × 83.257 kr. = 9.366,41 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 9.366,41 kr. × 3,415 = 31.986,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2008: 31.986,29 kr. × 1,143 = 36.560,33 kr.

Kapitalerstatning: 36.560,33 kr. × 6,948 = 254.022 kr.

Grundydelsen for de få ménerstatninger, der efter tidligere afgørelser udbetales som løbende ydelse er den fastsatte ménprocent × 13.000 kr. Ved en ménprocent på 65 pct. er grundydelsen således 0,65 × 13.000 = 8.450 kr. Ydelsen udbetales som 341,5 pct. af grundydelsen og med et tillæg på 14,3 pct. Eksempel: 8.450 kr. × 3,415 × 1,143 = 32.983,27 kr. årligt, der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 32.988 kr. Månedlig ydelse: 2.749 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald indtruffet før 1. april 1987 udgør 67.000 kr. Såfremt dødsfaldet er indtruffet 1. april 1987 eller senere udgør overgangsbeløbet 131.500 kr.

Kapitel 9

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 - 31. marts 1978

Løbende rente, der udbetales efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, beregnes som grundrenten pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 14,3 pct.

Den løbende rente er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 1.

Således beregnes den løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fra 1. januar 2008 som: Grundrenten pr. 1. april 1965 × 15,912 × 1,143. Beløbet forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb, således at den månedlige rente udbetales i hele kroner.

Eksempel

Erstatning for invaliditet

Skadedato: 21. december 1977. Årsløn: 76.750 kr. Invaliditet: 65 pct.

Grundløn: 76.750 kr. × 16.500/76.750 = 16.500 kr.

Grundrente: 16.500 kr. × 2/3 × 0,65 = 7.150,00 kr. årligt.

Grundrente pr. 1. januar 2003: 7.150,00 kr. × 15,912 = 113.770,80 kr.

Årlig rente fra 1. januar 2008: 113.770,80 kr. × 1,143 = 130.040,02 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 130.044 kr.

Månedlig rente: 10.837 kr.

Kapitel 10

Andet

Maksimumbeløbet ved erstatning af brillestel for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2008 eller senere er 995,00 kr.

Betalingen for Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelser efter lovens § 81 sker med følgende beløb:

a. Vejledende udtalelse inklusive erhvervsevnetab: 7.000 kr.

b. Vejledende udtalelse eksklusive erhvervsevnetab: 3.800 kr.

Beløbet indbetales samtidig med anmodning om udtalelsen.

De private arbejdsskadeforsikringsselskaber samt de arbejdsgivere, der er fritaget for at afgive risikoen efter loven, skal selv regulere løbende ydelser, som er tilkendt før 1. januar 2008. Ved løbende ydelser tilkendt den 1. januar 2008 eller senere vil det fremgå af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, hvilke beløb, der skal udbetales i 2008.

Arbejdsskadestyrelsen, den 6. november 2007

Mette Thiesen

/ Torben Øhlenschlæger