Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-585

Resumé

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne på produktionsstedet og Mono Bar kan benyttes af andre.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskrifterne giver indtryk af, at personer med tilknytning til Vild med dans har indtaget kokain, hvilket der ikke er dokumentation for. Nævnet finder videre, at artiklen forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor på fælles toiletfaciliteter. Nævnet udtaler sin kritik af overskrifternes formulering.

Oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for producenten af Vild med dans, og har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Oplysningerne om fund af spor af kokain er forelagt [K], og udtalelser fra [O] fremgik af artiklen. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af dette forhold.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i SE og HØR den 20. september 2007, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

SE og HØR bragte den 20. september 2007 forsiden ”Kokainen flyder” og med mindre typer ””Vild med dans”-værter målløse” og ”SE og HØR fandt narko i studiet”.

Samme dag inde i bladet bragte SE og HØR en artikel under overskriften ”Skandale i ”Vild med dans” KOKAIN-CHOK” og underoverskriften ”Mens den stod på jitterbug og quickstep i studiet, tjekkede SE og HØR toiletterne for narko – og fandt det. Det samme var tilfældet ved dansernes afterparty”. Af artiklen fremgik følgende:

”Danmarks største seersucces er blevet ramt af en regulær narkoskandale.

SE og HØR kan nu afsløre, at kokainen flyder i lange, hvide baner i ”Vild med dans” – både i forbindelse med selve showet, men også når deltagerne efterfølgende går i byen for at feste videre.

Fredag aften mellem klokken 20.00 og 21.00 testede SE og HØR toiletterne i ”Vild med dans”-studiet på Amager for ulovlige stoffer.

Mens danserne vrikkede med hofterne kun få meter derfra, viste vores prøver, at der var spor efter kokain på tre ud af fem toiletter.

Senere tjekkede vi også toiletterne på Mono Bar i den indre by. Her holdt deltagerne et lukket afterparty, hvor der var adgang forbudt for uvedkommende.

Skræmmende og væmmeligt

Her lykkedes det os at få adgang til toiletterne få minutter efter, at ”Vild med dans”-deltagerne havde forladt baren for at feste videre på natklubben NASA.

Igen viste vores test, at der også her var blevet sniffet kokain.

Faktum er altså, at det populære danseshow har et kokainproblem. Noget, der chokerede [A], da vi forelagde vores resultater for hende.

- Det lyder skræmmende og væmmeligt, at der er nogen, der gør sådan noget. Jeg kommer selv fra en verden, hvor man ikke engang må ryge en cigaret, så jeg har aldrig været bekendt med kokain.

Jeg har heller aldrig selv prøvet det, og TV2 må gerne teste mig, hvis de vil, lyder det fra håndboldpigen.

[B], der selv har haft et meget offentligt problem med netop kokain, er ikke videre chokeret.

- Hold da kæft, man kan efterhånden finde det lort overalt. I skulle teste mig. Det ville jeg ikke have noget imod, siger han og fortæller, at hans brug af stoffet er et afsluttet kapitel.

Der er ”Vild med dans” igen fredag – med eller uden kokain.”

Til artiklen var indsat mindre tekstbokse, hvoraf følgende fremgik:

De var der

De var til det lukkede afterparty på Mono Bar, hvor der var adgang forbudt for uvedkommende:

[C], [D], [E], [F], [B], [G], [H], [A], [I], [J], [K] og deres gæster: [L], [M] og [N] – samt TV2’s underholdningsredaktør [O].”

”[K] ligeglad

Selv om kokain giver både ekstra energi og en følelse af lykke og opstemthed, bliver der ifølge TV2’s underholdningsredaktør [O] ikke indført dopingtest i forbindelse med programmet.

– ”Vild med dans” er et underholdningsprogram. Det er hverken EM eller VM i standarddans, derfor er der ingen grund til at teste deltagerne.

Jeg ville da ønske, at I ikke havde fundet kokain i studiet, men vi respekterer den personlige frihed.

Hvis man leverer varen i programmet, har jeg ingen problemer med det, siger [O].”

”Jeg er chokeret

- Jeg nægter at tro det, siger værten [D], som mener, at stemningen i ”Vild med dans” i forvejen er så høj, at stoffer er helt unødvendige.

- Men det er klart, at hvis nogen fra holdet bruger den slags – og jeg siger hvis – så er jeg chokeret.”

”Sådan gjorde vi

Vi brugte en såkaldt Drugwipe, hvor man fører en lille føler hen over de overflader, der skal testes, gør den våd og venter på resultatet.

Én streg er en negativ prøve – to streger betyder, at der er rester af kokain.

Ifølge politikommissær ved Københavns narkoafdeling Steffen Steffensen er Drugwipes meget sikre.

- Vi har selv testet dem, og der er ingen grund til at betvivle resultatet, siger han.”

Af hjemmesiden for [K] kriminalprogram Station 2 fremgik bl.a. følgende vedrørende Drugwipe:

””Drugwipe” er et af flere testapparater, der kan spore ulovlige stoffer som f.eks. amfetamin og heroin. Apparatet fremstilles i Tyskland og bruges i dag rutinemæssigt af tysk politi. Også dansk politi er begyndt at anvende ”Drugwipe”. Blandt andet benytter politiet i Københavns Lufthavn det til at påvise rester af stoffer på kufferter og bagage.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]/DANMARKs A/S’ synspunkter

I henhold til [K] skal SE og HØRs medarbejdere ved hjælp af Drugwipe have fundet spor af kokain. Drugwipe kan bruges til at påvise spor af stoffer ned til et nanogram (1 mia. del af et gram). Den anvendte metode er ifølge Retskemisk Afdeling på Aarhus Universitet udviklet som en grov, indledende test og ikke en videnskabelig målemetode. SE og HØR baserer sine konklusioner på, at sporene er friske, selvom testen ifølge Retskemisk Afdeling ikke påviser noget om friskheden. Resultatet svækkes yderligere af, at resultaterne ikke følges op af laboratorieundersøgelser, der kunne påvise eventuelle fejl. Hertil kommer, at flere hundrede personer i løbet af en uge har sin færden på toiletterne i de lejede lokaler hos Studios A/S. I bygningen findes fem studier, der alle anvendes til optagelser af forskellige tv-produktioner med publikumsdeltagelse til forskellige tv-selskaber i Danmark. Toiletfaciliteterne er fælles for de fem studier.

[K] har videre henvist til, at der på forsiden var angivet ”Kokainen flyder” og ”SE og HØR fandt narko i studiet”. Forsideoverskriften indeholder redaktionelle stramninger, der ikke har dækning i artiklen eller faktum, idet fund af kokain på stedets toiletter er blevet anvendt til at postulere fund af narko i studierne. Af selve artiklen fremgik imidlertid, at ugebladet ”tjekkede toiletterne”, og der var ”fundet spor af kokain på tre ud af fem toiletter”. Artiklen konkluderer på den baggrund, at programmet Vild med dans er ramt af en ”regulær narkoskandale”, at ”kokainen flyder i lange, hvide baner”, og at ”faktum er, at det populære danseshow har et kokainproblem”. Artiklen efterlader det indtryk, at der foreligger dokumentation for, at personer med tilknytning til Vild med dans har anvendt kokain, og at fund af kokain har forbindelse til Vild med dans. Bladets konklusioner har ikke faktisk belæg. Ugebladets fund af spor af stoffer kan ikke sidestilles med ”fund af narko”. SE og HØR anvender formuleringen ”faktum er…” uden, at det er dokumenteret, at sporene af kokain har forbindelse til Vild med dans.

[K] har herudover anført, at selvom artiklen er krænkende, fik klager ikke artiklen forelagt inden offentliggørelse.

2.2. SE og HØRs synspunkter

SE og HØR har oplyst, at bladet benyttede testmetoden Drupwipe i forbindelse med produktionen af Vild med dans og ved den efterfølgende lukkede fest på en natklub i København. Testene viste, at der begge steder var rester af kokain på toiletterne. Deltagerne er en række kendte personer, der optræder sammen med professionelle dansere. Deltagerne har i vidt omfang karakter af rollemodeller. Artiklen angår det bekymrende og kontroversielle faktum, at en alment anerkendt test, som Københavns narkopoliti selv anvender, viser, at der er en reel mistanke om, at personer, der har forbindelse til programmet Vild med dans, har indtaget ulovlige stoffer i forbindelse med programmet. Artiklen rejser derfor på et faktisk velfunderet grundlag et relevant spørgsmål.

SE og HØR var til stede under produktionen af programmet, og i det tidsrum blev de pågældende toiletter kun benyttet af deltagerne fra Vild med dans, deltagernes professionelle dansepartnere, og [K]’s pressemedarbejdere, etc. Publikum måtte under programmet ikke rejse sig. Bladets medarbejder kunne konstatere, at ingen fra publikum benyttede de pågældende toiletter i det tidsrum, han var til stede, og testene blev foretaget. I forbindelse med fund af kokainrester på Mono Bar har SE og HØR oplyst, at der var tale om en lukket fest, og toiletterne fremstod rene, hvorfor der ikke var grund til at betvivle friskheden af sporene. Pilgrim Medical/Security ApS har oplyst, at kokainspor opløses ved rengøring med brug af rengøringsmidler. Artiklen beskylder ingen identificerede personer fra Vild med dans-produktionen for at have taget kokain, og artiklen påstår heller ikke at have konkret bevis herfor.

SE og HØR har anført, at et ”studie” som anført i overskriften kan fortolkes som omfattende hele den pågældende lokation. Der er tale om en journalistisk vurdering. Formuleringen ”kokainen flyder” er bladets egen vurdering af forholdene, og at der anvendes et malende sprog, gør ikke overskriften usammenhængende med artiklens indhold. Det samme gælder i øvrigt formuleringerne i artiklen og termen ”faktum er…”. ”Narko” er brugt som en samlebetegnelse for ulovlige stoffer. Der henvises ikke til mængden af narko.

SE og HØR har herudover henvist til, at testresultaterne er blevet forelagt [K]’s underholdningsdirektør, [O], inden artiklen blev offentliggjort, og hendes udtalelser er gengivet i artiklen.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne på produktionsstedet og Mono Bar kan benyttes af andre.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskrifterne giver indtryk af, at personer med tilknytning til Vild med dans har indtaget kokain, hvilket der ikke er dokumentation for. Nævnet finder videre, at artiklen forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor på fælles toiletfaciliteter. Nævnet udtaler sin kritik af overskrifternes formulering.

Oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for producenten af Vild med dans, og har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Oplysningerne om fund af spor af kokain er forelagt [K], og udtalelser fra [O] fremgik af artiklen. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af dette forhold.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

SE og HØR bragte den 20. september 2007 forsiden ”Kokainen flyder. SE og HØR fandt narko i studiet” om fund af kokain på stedet, hvor Vild med dans produceres. Af artiklen fremgik det, at der var fundet kokain på de toiletfaciliteter, som bl.a. danserne i Vild med dans benyttede og til deltagernes lukkede afterparty.

[K] har klaget til Pressenævnet over SE og HØRs artikel, som man mener er i strid med god presseskik. [K] har blandt andet henvist til, at toiletfaciliteterne også benyttes af de fire øvrige studier i bygningen.

Pressenævnet finder, at SE og HØR har tilsidesat god presseskik ved at give indtryk af, at der var dokumentation for, at personer med tilknytning til Vild med dans havde indtaget kokain. Pressenævnet udtaler derfor kritik af SE og HØR.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 19. december 2007