Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-601 og 604

Resumé

Klager klagede over en artikel i Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1. Pressenævnet finder, at Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af politiets oplysninger, og avisen har således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere politiets oplysninger. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der vedrørende dette punkt ikke er grundlag for at udtale kritik af Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad.

Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet 20 kilo krudt på [K]s bopæl, og at et kanonslag indeholder mellem 20 og 50 gram krudt. Overskriften kan forlede til den opfattelse, at der blev produceret bomber med henblik på videresalg, men det fremgår dog tilstrækkelig klart af artiklen, at [K] havde forklaret, at ”bomberne kun var til eget forbrug”, og at der ikke var tegn på videresalg. Nævnet udtaler ikke kritik af overskriftens formulering.

Efterfølgende blev der sået tvivl om, hvorvidt det var ”sort” krudt. Dagbladet Holstebro, Struer gjorde den 22. oktober 2007 opmærksom herpå. Nævnet finder det uheldigt, at det ikke også fremgik af Lemvig Folkeblad-udgaven, men af både Dagbladet Holstebro, Struer-udgaven og Lemvig Folkeblad-udgaven den 10. december 2007 fremgik det, at der var tvivl om, hvilken slags krudt der var tale om, og nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at der var sådan en offentlig interesse i sammenhængen mellem fund af fyrværkeri på [K]s bopæl og fyrværkeriulykken i 2006, at der var belæg for at nævne forholdet, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[A] har i henhold til fuldmagt klaget på vegne af [K] over en artikel i Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad den 19. oktober 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Dagbladet Holstebro, Struer og Lemvig Folkeblad er én avis, men udgaverne adskiller sig ved lokalstoffet.

1. Sagsfremstilling

Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad bragte den 19. oktober 2007 forsiden ”FAMILIEFAR BAG STOR BOMBEFABRIK” og med mindre typer ”SPRÆNGSTOF: Ammunitionsrydderne fra Skive Kaserne måtte i aftes rykke ud til en villa i Vemb. En 31-årig far til tre havde indrettet en bombefabrik med sort krudt og flere halvfærdige bomber”.

Inde i avisen bragte avisen en artikel under overskriften ”HUS FORVANDLET TIL BOMBEFABRIK” og underoverskriften ”Mand fra Vemb havde 20 kilo sort krudt liggende til fremstilling af krysantemumbomber. Det kunne have jævnet huset med jorden.” Af artiklen fremgik følgende:

”En 31-årig mand havde veritabelt omdannet sit hus til sin egen lille fyrværkerifabrik på Burvej i Vemb.

Det kunne politiet konstatere, da det efter et anonymt tip i aftes kort før klokken 20 ransagede den 31-åriges bopæl.

Her fandt ordensmagten blandt andet 20 kilo sort krudt og en del halvfærdige krysantemumbomber.

Til eget brug

”Indtil videre er han sigtet for at have overtrådt fyrværkeriloven. Men vi skal have vurderet om det er groft nok til, at han kan sigtes efter straffelovens paragraf om bombefremstilling.” fortæller leder af politiet i Holstebro, Jens Christensen.

Den 31-årige har forklaret til politiet, at bomberne kun var til eget forbrug, og at der ingen planer var om at sælge dem videre:

”Det tager vi som udgangspunkt indtil videre. Vi har ingen tegn på, at han skulle have solgte nogle af bomberne, men det er noget af det vi skal have efterforsket i den næste tid,” siger Jens Christensen, leder af politiet i Holstebro.

Stor fare

Da politiet havde fundet frem til den lille bombefabrik, stod det hurtigt klart, at de ikke selv vil begynde at fjerne de store mænger krudt, og derfor blev ammunitionsrydderne fra Skive Kaserne tilkaldt for at uskadeliggøre fabrikken.

”20 kilo er altså en temmelig stor mængde krudt,” forklarer Ole Lauridsen fra Hærens Ingeniør- & ABC-skole på Skive Kaserne.

”I et normalt kanonslag er der et sted mellem 20 og 50 gram krudt, så vi taler her om en mængde, der kan give et ordentligt brag. Krysantemumbomber kommer i forskellige størrelser, så hvor mange, han kan have lavet af 20 kilo, er svært at vurdere. Men det kunne blive til en del,” siger Ole Lauridsen.

Hvor stor skade kunne det have forvoldt, hvis det gik af på en gang?

”Huset ville nok have været jævnet med jorden. Det er ikke noget, man skal spøge med, men der er altid nogen der ikke kan finde ud af det.”

Samme dag bragte Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad en artikel under overskriften ”Sommeren har været fyldt med fyrværkeri” og underoverskriften ”Himlen over Vemb har været oplyst af de flotte raketter, siden 31-årig bombefabrikant flytte til byen. Kirkegårdsgængere er blevet generet”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”VEMB: Det er ikke gået stille af, at en 31-årig mand er flyttet til Vemb med kone og tre små børn.

Siden familien flyttede ind i et hus nær kirken, har himlen over byen ofte været oplyst af raketglans.”

Til artiklen var indsat tre fotografier med følgende billedtekster:

”TRYKBØLGE: Hvis en bombefabrik eksploderer, går det grueligt galt. I Thy sidste jul kunne trykbølgen mærkes 15 kilometer væk, da en skurvogn sprang i luften. To mænd blev dræbt.”

og

”SUPERBRAG. Få dage før jul blev to mand dræbt i Thy, da en bombefabrik sprang i luften. Her ryddes der op efter ulykkes.”

og

”KIRKEUFRED. Der har ikke været så fredeligt omkring Vemb Kirke efter, at en 31-årig mand er flyttet til bygen. Han har fyret krudt af hele sommeren.”

Dagbladet Holstebro, Struer-udgaven bragte den 22. oktober 2007 under overskriften ”Militæret undersøger krudt nærmere” følgende artikel:

”VEMB: Det er nu op til militærets eksperter at fastslå, hvilken slags krudt det var, som politiet torsdag aften konfiskerede hos en 31-årig mand fra Vemb.

Holstebro Politi bekræfter, at manden over for dem har fortalt, at det ikke var sort krudt, som politiet beslaglagde, da det efter et anonymt tip ransagede mandens hjem.

”Han fortæller, at det er anden form for krudt, som er langt mindre eksplosiv,” fortæller leder af Holstebro Politi, Jens Christensen.

”Det kan godt være sandt. Vores formodning var, at det var sort krudt. Og det er det, vi har sagt og skrevet i døgnrapporten. Det er militæret, der nu undersøger krudtet, og så må vi se, hvad der sker. Men for os gør det umiddelbart ikke den store forskel,” siger Jens Christensen.

Politilederen tilføjer: ”Manden er sigtet for ulovlig fremstilling af fyrværkeri, og det ændres der ikke på uanset hvilken form for krudt, der er tale om,” Han fortæller dog, at det i en eventuel retssag kan komme til at spille en rolle, hvilken slags krudt der er tale om, når dets eksplosivitet skal vurderes.”

Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad bragte den 10. december 2007 under overskriften ”Bombesag afgøres næppe før jul” følgende artikel:

”VEMB: Der kommer næppe nogen afgørelse på bombesagen fra Vemb, hvor en familiefar ifølge politiet producerede krysantemumbombe i sit hus, før jul.

Det fortæller leder af politiet i Holstebro, Jens Christensen.

”Vi venter stadig på at få en rapport fra sprængstofeksperterne på, hvor eksplosivt det konfiskerede krudt er,” fortæller Jens Christensen.

Først når den rapport foreligger, kan politiet træffe afgørelse i sagen.

”Krudtets eksplosivitet er en af de faktorer, der bestemmer, hvilken paragraf vedkommende tiltales efter,” siger Jens Christensen.

Sagen begyndte at rulle, da forsvarets ammunitionsryddere i slutningen af oktober rykkede ud til en adresse i Vemb, hvor de fandt omkring 20 kilo krudt og dele af krysantemumbomber.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[A] har oplyst, at [K] er den omtalte ”familiefar”.

[A] har anført, at overskriften til artiklen ikke stemmer overens med de faktiske forhold i sagen. Ordet ”bombefabrik” giver associationer om, at der fremstilles bomber med videresalg for øje, hvilket der ikke er fundet bevis for i sagen. Anvendelsen af ”stor” giver indtryk af, at der er tale om fremstilling i stor skala, selvom der kun blev fundet få bomber.

I artiklen oplyses det fejlagtigt, at der var tale om ”sort” krudt, og at der blev fundet krysantemumbomber. Der var tale om langt mindre farlig krudt til fremstilling af fyrværkeri, og der blev ikke fundet krysantemumbomber. Ved at bringe voldsomme billeder fra dødsulykken fra fyrværkerieksplosionen i Thy i 2006 sker der en proportionsforvrængning. Der er ikke belæg for sammenligningen.

[A] har herudover anført, at avisen ikke har forsøgt at få en kommentar fra hovedpersonen. Klager bor som skrevet i nærheden af Vemb kirke, hvorfor det ikke havde været vanskeligt at finde frem til [K].

[A] har endelig anført, at det er i strid med god presseskik at benytte unavngivne kilder.

2.2. Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblads synspunkter

Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad har anført, at artiklen bygger på oplysninger, avisen har fået fra politiet. Ifølge politiets oplysninger blev der fundet 20 kilo sort krudt og en del halvfærdige krysantemumbomber. Politiet stod inde for oplysningerne på det tidspunkt, hvor artiklen skulle afleveres. I løbet af weekenden kom der nye oplysninger i sagen, hvilket ved en fejl kun blev fulgt op i Dagbladet Holstebro, Struer-udgaven den 22. oktober 2007. Heraf fremgik det bl.a., at der ikke var tale om sort krudt.

Politiet må ikke oplyse navn og bopæl på en sigtet person til medierne, hvorfor avisen var afskåret fra at indhente en kommentar fra fyrværkeriproducenten.

Avisen har endelig anført, at brugen af anonyme kilder ikke er i strid med god presseskik.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1. Pressenævnet finder, at Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af politiets oplysninger, og avisen har således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere politiets oplysninger. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der vedrørende dette punkt ikke er grundlag for at udtale kritik af Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad.

Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet 20 kilo krudt på [K]s bopæl, og at et kanonslag indeholder mellem 20 og 50 gram krudt. Overskriften kan forlede til den opfattelse, at der blev produceret bomber med henblik på videresalg, men det fremgår dog tilstrækkelig klart af artiklen, at [K] havde forklaret, at ”bomberne kun var til eget forbrug”, og at der ikke var tegn på videresalg. Nævnet udtaler ikke kritik af overskriftens formulering.

Efterfølgende blev der sået tvivl om, hvorvidt det var ”sort” krudt. Dagbladet Holstebro, Struer gjorde den 22. oktober 2007 opmærksom herpå. Nævnet finder det uheldigt, at det ikke også fremgik af Lemvig Folkeblad-udgaven, men af både Dagbladet Holstebro, Struer-udgaven og Lemvig Folkeblad-udgaven den 10. december 2007 fremgik det, at der var tvivl om, hvilken slags krudt der var tale om, og nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at der var sådan en offentlig interesse i sammenhængen mellem fund af fyrværkeri på [K]s bopæl og fyrværkeriulykken i 2006, at der var belæg for at nævne forholdet, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at Dagbladet Holstebro, Struer/Lemvig Folkeblad heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 19. december 2007