Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. januar 2008)

Integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

(Lovforslag nr. L 52).

Lovforslaget omfatter 2100 personer. Endvidere indebærer forslaget, at ca. 1281 børn får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Lovforslaget er for 1666 personers vedkommende udarbejdet efter de tidligere gældende retningslinjer for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinier for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse. For de resterende 434 personer er lovforslaget udarbejdet efter de gældende retningslinjer for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation.

Med disse ord anbefaler jeg lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.