Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Nedvejning af varebiler)

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 1537 af 19. december 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer fastsættes, at § 20 a, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., som affattet ved § 2 i lov nr. 1537 af 19. december 2008, træder i kraft den 12. januar 2008.

Skatteministeriet, den 9. januar 2008

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen