Den fulde tekst
L 52
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 10/1 08 Tillæg A 2351
Lovf som fremsat 10/1 08 Tillæg A 2255
1.beh 23/1 08 FF 1144
Betænkning 21/2 08 Tillæg B 181
2.beh 26/2 08 FF 1856
3.beh 28/2 08 FF 2023
Lovf som vedt 28/2 08 Tillæg C 119
Lov nr 158 af 6. marts 2008
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Anne-Marie Meldgaard (S), Søren Krarup (DF), Astrid Krag (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget(IFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er den ene af de halvårlige love om de personer, der kan få meddelt indfødsret (statsborgerskab) i Danmark.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.