Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beredskab for elsektoren

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 21. august 2007 om beredskab for elsektoren foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 3 og 4, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 1 og 2«.

2. I § 25, stk. 4, ændres »stik« til: »stk.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2008.

Energistyrelsen, den 14. januar 2008

Ib Larsen

/ Uffe Strandkjær