Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 16. januar 2008 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse afdobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Nye paragraffer

Af skatteministeren:

3) Efter § 4 indsættes som nye paragraffer:

»§ 02. Hvis en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, er omfattet af § 3 og vedkommende senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, vil denne pension blive omfattet af § 01.

Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den ene ægtefælle er omfattet af § 3 og den anden ægtefælle senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, vil denne pension blive omfattet af § 01.

§ 03. Hvis en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, er omfattet af § 01 og vedkommende senere begynder at modtage pension, der efter den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i dette land, vil denne pension blive omfattet af § 3.

Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af § 01 og den anden ægtefælle senere begynder at modtage pension, der efter den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i dette land, vil denne pension blive omfattet af § 3.«

[§ 02 er en overgangsregel for tilfælde, hvor en person er omfattet af overgangsreglen i § 3 for so-cial eller privat pension og vedkommende eller dennes ægtefælle senere begynder at modtage tjenestemandspension, og § 03 er en overgangsregel for tilfælde, hvor en person er omfattet af overgangsreglen i § 01 for tjenestemandspension og vedkommende eller dennes ægtefælle senere begynder at modtage social eller privat pension]

Bemærkninger

Til nr. 3

Den foreslåede overgangsregel i § 3 medfører, at efterløn samt social og privat pension forbliver fritaget for dansk beskatning efter de betingelser, der er nævnt i reglen, uanset en eventuel opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. Hvis kun den ene ægtefælle i et ægtepar er omfattet af § 3, gælder det samme for social pension (herunder efterløn) og/eller privat pension, som den anden ægtefælle senere begynder at modtage.

Den i ændringsforslag nr. 1 i betænkningen foreslåede overgangsregel i § 01 medfører for en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, at den danske skat af dansk tjenestemandspension nedsættes under hensyn til den franske beskatning af denne pension, der indtræder som følge af eventuel opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. Hvis kun den ene ægtefælle i et ægtepar er omfattet af § 01, gælder det samme for tjenestemandspension, som den anden ægtefælle senere begynder at modtage.

De foreslåede §§ 02 og 03 skal regulere beskatningen i tilfælde, hvor en person henholdsvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og

personen henholdsvis den ene ægtefælle modtager social og privat pension, som er omfattet af § 3, og vedkommende person henholdsvis den anden ægtefælle senere begynder at modtage tjenestemandspension eller

personen henholdsvis den ene ægtefælle modtager tjenestemandspension, som er omfattet af § 01, og vedkommende person henholdsvis den anden ægtefælle senere begynder at modtage social og/eller privat pension.

I så fald vil den pension, som senere modtages, også blive omfattet af overgangsreglerne i henholdsvis § 3 eller § 01.