Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd

 

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 82 for Tyrstrup og Hjerndrup sogne i Vojens-Christiansfeld Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 83 for Allinge-Sandvig, Hasle, Klemensker, Nyker og Rutsker sogne i Bornholms Vestre Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 84 for Brændkjær og Kristkirkens sogne i Kolding Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 85 for Nyvang, Raklev, Røsnæs, Tømmerup, Vor Frue og Aarby sogne i Kalundborg Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 86 for Sommersted og Oksenvad sogne i Vojens-Christiansfeld Provsti om bestyrelse af Sommersted Præstegård.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter nr. 82-85 indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning til kirkekasserne.

§ 3. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt nr. 86 indebærer, at § 3 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at præstegårdskassen alene oppebærer indtægter fra Sommersted Præstegård.

§ 4. Vedtægt nr. 82 trådte i kraft 1. august 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i Tyrstrup Sognegård.

    Stk. 2. Vedtægt nr. 83 trådte i kraft 1. november 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Bornholms Vestre Provstikontor.

    Stk. 3. Vedtægt nr. 84 trådte i kraft 1. december 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Brændkjær og Kristkirkens sognes kirkekontorer.

    Stk. 4. Vedtægt nr. 85 trådte i kraft 1. januar 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på de berørte sognes kirkekontorer.

    Stk. 5. Vedtægt nr. 86 trådte i kraft 1. januar 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i Sommersted Præstegård.

Kirkeministeriet, den 29. januar 1999

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam