Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd

 

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 87 for Ledøje og Smørum sogne i Ballerup-Værløse Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 88 for Vor Frue, Trinitatis, Helligånds og Skt. Andreas sogne i Vor Frue Provsti, Holmens, Garnisons, Frederiks, Skt. Pauls og Kastels sogne i Holmens Provsti, Christians og Vor Frelsers sogne i Amagerbro Provsti samt Vartov Valgmenighed om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 89 for Skt. Andreas og Lem sogne i Randers-Hadsten Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 90 for Søften og Foldby sogne i Frijsenborg Provsti om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter nr. 87, 89 og 90 indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning til kirkekasserne.

    Stk. 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt nr. 88 indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningen kan afholdes af den kirkelige ligning til kirkekasserne for Vor Frue, Trinitatis, Helligånds og Christians sogne.

§ 3. Vedtægt nr. 87 trådte i kraft 1. april 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Smørum sogns kirkekontor.

    Stk. 2. Vedtægt nr. 88 trådte i kraft 1. april 1999 og gælder til 31. marts 2003. Vedtægten er fremlagt på de berørte sognes kirkekontorer.

    Stk. 3. Vedtægt nr. 89 trådte i kraft 1. april 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Skt. Andreas sogns kirkekontor samt hos formændene for de to menighedsråd.

    Stk. 4. Vedtægt nr. 90 trådte i kraft 8. april 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt hos sognepræsten for Søften - Foldby Pastorat samt hos formændene for de to menighedsråd.

Kirkeministeriet, den 17. juni 1999

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam