Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 7-9, 2. udgave af 9. maj 2006, Bestemmelser om ubemandede friballoner

Udgave 1, 3. december 2007

I medfør af luftfartslovens § 82 og § 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Pkt. 5.6 affattes således:

5.6 En ubemandet friballon, der er kategoriseret som tung, må ikke opereres

a.
i et område, hvor der anvendes overfladeplaceret SSR-udstyr, medmindre den er udstyret med SSR-transponder med mode C, som enten fungerer kontinuerligt på en tildelt kode eller kan startes, når det er nødvendigt, eller
b.
i et område, hvor der anvendes overfladeplaceret ADS-B-udstyr, medmindre den er udstyret med ADS-B-sender med automatisk højderapportering, som enten fungerer kontinuerligt eller kan startes, når det er nødvendigt.

2. Pkt. 6.1.2 c. affattes således:

c.
SSR-kode, luftfartøjsadresse eller NDB-frekvens.

3. Ikrafttræden

3.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2008.

Statens Luftfartsvæsen, den 3. december 2007

Kurt Lykstoft Larsen

/ Niels Remmer