Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udegående heste

I medfør af § 20 og under henvisning til §§ 33-35 i lov om hold af heste, jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 315 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Islandsheste og shetlandsponyer kan uanset § 19 i lov om hold af heste holdes ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, hvis de holdes på meget store arealer:

1) hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og

2) hvor der findes et lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på islandsheste og shetlandsponyer af rene racer med stambog, eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8-rene racedyr. Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld.

§ 2. Ved overtrædelse af bekendtgørelsen finder §§ 33-35 om påbud og straf i lov om hold af heste anvendelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2008.

Justitsministeriet, den 9. oktober 2008

Brian Mikkelsen

/ Cristina Angela Gulisano