Den fulde tekst
L 66
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Adgang til kortnumre og bestemmelser om it- og teleberedskabet).
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 31/1 08 Tillæg A 2634
Lovf som fremsat 31/1 08 Tillæg A 2618
1.beh 5/2 08 FF 1427
Betænkning 9/4 08 Tillæg B 495
2.beh 17/4 08 FF 3477
Lovf optrykt efter 2.beh 17/4 08
3.beh 22/4 08 FF 3618
Lovf som vedt 22/4 08 Tillæg C 392
Lov nr 325 af 30. april 2008
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Ole Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Hovedformålet med loven at styrke (krise)beredskabet på it- og teleområdet. Således indebærer loven bl.a., at der fastsættes krav til teleudbydernes beredskabsplanlægning og til en robust elektronisk infrastruktur samt en styrkelse af IT- og Telestyrelsens kriseledelsesrolle.
Loven indebærer endelig en bemyndigelse til IT- og Telestyrelsen til at sikkerhedsgodkende medarbejdere hos teleudbyderne, hvilket vil ske med udgangspunkt i PET's vejledning på området.
Endvidere muliggør loven etablering af kortnumre til offentlige myndigheder.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.