Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

(Tilgængelighed ved ombygninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, erstattes »i bygningsreglement 1995, kapitel 4.2.1, stk. 2.« af: »i bygningsreglement 2008, kapitel 3.2.1, stk. 2.«.

2. I § 3, stk. 3, erstattes »i bygningsreglement 1995, kapitel 4.4.1, stk. 4, jf. dog § 4, stk. 1«. af: »i bygningsreglement 2008, kapitel 3.4.1, stk. 6, jf. dog § 4, stk. 1.«.

3. I § 3, stk. 4, erstattes »i bygningsreglement 1995, kapitel 4.4.4, stk. 5, jf. dog § 4, stk. 1.« af: »i bygningsreglement 2008, kapitel 3.4.4, stk. 5, jf. dog § 4, stk. 1.«.

4. I § 3, stk. 5, erstattes »i bygningsreglement 1995, kapitel 4.2.1, stk. 3 og 4, jf. dog § 4, stk. 2.« af: »i bygningsreglement 2008, kapitel 3.2.2, stk. 5 og 6, jf. dog § 4, stk. 2.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. februar 2008.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 1. februar 2008

Finn Lauritzen

/ Bjarke Steen Johansen