Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd

 

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 91 for Lødderup, Frøslev og Outrup sogne i Morsø Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 92 for Ansgars, Fredens, Graabrødre, Hans Tausens, Korsløkke, Munkebjerg, Skt. Hans, Skt. Knuds og Thomas Kingo sogne i Skt. Knuds Provsti samt Aasum, Bellinge, Brændekilde, Dalum, Dyrup, Fangel, Fraugde, Hjallese, Højby, Korup, Næsby, Næsbyhoved Broby, Paarup, Sanderum, Seden, Stenløse, Tornbjerg og Ubberud sogne i Hjallese Provsti om iværksættelse af et tværkulturelt samarbejde i Odense.

Vedtægt nr. 93 for Ibsker, Pedersker, Poulsker, Svaneke og Aaker sogne i Bornholms Østre Provsti om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning til kirkekasserne.

§ 3. Vedtægt nr. 91 trådte i kraft 9. juni 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i Lødderup, Frøslev og Outrup kirker samt i Lødderup og Frøslev præsteboliger.

Stk. 2. Vedtægt nr. 92 trådte i kraft 8. december 1999 og gælder til 31. december 2002. Vedtægten er fremlagt på Fyens Stiftsøvrigheds kontor.

    Stk. 3. Vedtægt nr. 93 trådte i kraft 27. december 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Bornholms Østre Provstikontor samt i de berørte sognes våbenhuse.

Kirkeministeriet, den 3. april 2000

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam