Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-613

Resumé

Klager klagede over Farsøhthus Avisens afslag på at bringe et genmæle vedrørende en artikel.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”indeholder usande påstande” er oplysninger af faktisk karakter. Nævnet finder, at oplysningerne er egnede til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning, og da oplysningernes rigtighed ikke er utvivlsomme, er han som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Da Farsøhthus Avisen i januarudgaven har bragt [K]s læserbrev i overensstemmelse med klagers anmodning af den 5. december 2007, finder nævnet imidlertid ikke anledning til at pålægge Farsøhthus Avisen at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Farsøhthus Avisen den 1. november 2007, idet Farsøhthus Avisen har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Farsøhthus Avisen bragte den 1. november 2007 under emnet ”Lidt af hvert” og overskriften ”Til orientering” følgende:

”Jeg har den 29. oktober 07 sendt nedenstående mail:

”[K]

Jeg havde besluttet mig for at bringe dit indlæg i Farsøhthus Avisen, men efter at have læst dit læserbrev i Amtsavisen, har jeg besluttet, at jeg hverken nu eller senere vil bringe noget fra dig i vores avis, da det indeholder uforskammede og usande påstande, som virker nedbrydende på det gode humør og sammenhold, der findes på Plejecentret Farsøhthus, hos dets beboere, alle de gode frivillige, personalet og ledelsen.

Du skal heller ikke forvente, at jeg kommenterer dine læserbreve i Amtsavisen.

[A]”

Randers Amtsavis bragte den 26. oktober 2007 et læserbrev fra [K] under overskriften ”Farsøhthus vil ikke have [K]”. Af læserbrevet fremgik følgende:

”FRIVILLIG: Farsøhthus, Allingåbro: Jeg siger ”jeg vil, jeg vil” og tramper i gulvet.

De tramper i gulvet og siger: ”Det vil vi ikke have”

Og videre kommer man ikke på Farsøhthus.

Denne holdning til frivillige hjælpere på plejehjem er en katastrofe for beboerne, der må sidde og kede sig dagen lang i sterile omgivelser.

”Det er vigtigt med velkvalificerede frivillige hjælpere, og det er især vigtigt at holde på de frivillige ved at give hjælpere gode forhold og ved at følge op med selskabelighed, udflugter og kaffe.” Det sagde formanden for landets frivillige på ÆldreRådets dag den 1. oktober i ØrumHallen. Han sagde også, at det er godt at få ildsjæle ind i arbejdet med vores ældre.

Jamen, jeg er her. Og til jul har jeg været her et helt år.

I marts måned kunne Fartsøhthus have fået mig helt gratis på fuldtid ved blot at udfylde de skemaer, jeg lagde ind på kontoret til plejehjemsleder [B].

Svaret var: ”Hvem siger, at vi vil have dig?”

Hele sommeren har jeg måttet tuske mig til at lave lidt pænt omkring 2Us terrasse og græsplæne. Men jeg blev indkaldt til møde med ledelsen, fordi servicemedarbejderen klagede over, at jeg havde stukket græskanter af.

Det allerværste var dog, da jeg den 11. oktober ikke kunne komme med til aftenmødet om terminalfasen (vores allersidste tid her på jorden) for de frivillige og udvalgt personale. [B] sagde, at det var et privat møde, hvad kommunens plejechef [C] også sagde.

Alt dette til trods for, at jeg er chauffør, gartner, socialrådgiver og gammel hjemmehjælper og opfylder alle de krav til en god frivillig hjælper, som landsformanden for de frivillige for en måned siden fortalte til 150 tilhørere indenfor ældreomsorg i Norddjurs Kommune.

PS: Brugerrådsformanden på plejehjemmet i Farsøhthus, [A]s svar her i Avisen 12. oktober er rent vås, måske bortset fra, at ingen andre i de sidste fire år har vovet at sige fra.”

[K] fremsendte ved mail af 5. november 2007 et indlæg til Farsøhthus Avisen. Af mailen fremgår bl.a. følgende:

”Da [A] i avisen skriver, at [K]s læserbrev i Amtsavisen/Stiftens Norddjurstillæg med overskriften ”Farsøhthus vil ikke have [K]” indeholder usande påstande, forlanger jeg gentager forlanger jeg, at læserbrevet bringes her i Avisen med den sædvanlige skriftstørrelse, så læserne af Farsøhthus Avisen selv kan bedømme, hvorvidt mit læserbrev indeholder noget, der ikke er sandt.”

Farsøhthus Avisen bragte i decembernummeret et læserbrev, der i det væsentlige var identisk med læserbrevet i Randers Amtsavis. Afsnittet ”PS” fremgik ikke af Farsøhthus Avisen.

2. Parternes synspunkter

[K] har afvist, at hans læserbrev i Randers Amtsavis den 26. oktober 2007 indeholdt usande påstande.

Farsøhthus Avisen har anført, at avisen ikke havde plads til [K]s læserbrev i decemberudgaven, men avisen har bragt [K]s indlæg i januarudgaven.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jytte Scharling, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”indeholder usande påstande” er oplysninger af faktisk karakter. Nævnet finder, at oplysningerne er egnede til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning, og da oplysningernes rigtighed ikke er utvivlsomme, er han som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Da Farsøhthus Avisen i januarudgaven har bragt [K]s læserbrev i overensstemmelse med klagers anmodning af den 5. december 2007, finder nævnet imidlertid ikke anledning til at pålægge Farsøhthus Avisen at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

Afgjort den 20. februar 2008