Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. november 2006 i sag 14.2006

A (Dansk Frisør & Kosmetikerforbund v/ advokat Peter Breum)

mod

B og frisørmester C (v/advokat Yvonne Frederiksen)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Karina Bahrenscheer Spiermann (begge DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark og næstformand Malene Christophersen, Dansk Frisør & Kosmetikerforbund.

Mellem klageren, elev A, født den 6. oktober 1987, og indklagede C, blev den 9.marts 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 5. april 2005 til den 4. oktober 2008.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 1. maj 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 81.561,87 kr. til klageren. Kravet udgøres af 50.000 kr. jf. ligebehandlingslovens § 4, jf. § 14, 21.561,87 som erstatning for forsinkelse af uddannelsen og 10.000 kr. jf. lov om ansættelsesbeviser.

De indklagede har påstået frifindelse subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået af klageren. Indklagede har nedlagt selvstændig påstand om, at klageren skal betale en erstatning svarende til ½ måneds løn for uberettiget afbrydelse af elevforholdet. Indklagede har oplyst, at ½ måneds løn svarer til 3.500,20 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. november 2006.

Parterne, B ved C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1, V2 og V3.

Sagens omstændigheder

C overdrog med virkning fra den 1. november 2005 sin personligt ejede virksomhed til B, der ejes af C og V2.

Den 2. december 2005 ophævede Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på A’s vegne uddannelsesaftalen som væsentligt misligholdt fra C’s side, ”idet De har udsat hende for seksuel chikane trods hendes protester.”

I et brev af 3. december 2005 fra B til forbundet anføres bl.a.:

»Vi har haft A til en uformel samtale ang. hendes uhensigtsmæssige adfærd ved en firmafest, hvor hun lavede ”stripshow” foran 25 mennesker der iblandt små børn samt, syntes vi, uhensigtsmæssig omgang med flere personaler fra vores nabo forretninger bl.a. Netto og byens Pizza, hvilket har resulteret i dårlig omtale af forretning samt personale. Vi har ved flere lejligheder bedt A om at udvise respekt for firma, Vi kan ikke afvise at ovenstående, kan være grund til at A vælger at påstå sexchikane…«

Af en erklæring af 8. maj 2005 udarbejdet af psykolog X, Rigshospitalet, Krisepsykologiske Enhed, fremgår bl.a., at A har været til samtaler fra den 6. december 2005 og har fortalt om øgenavne og om at være blevet spyttet på ryggen. Hun har desuden forklaret om vægttab, mareridt og koncentrationsbesvær og somatiske reaktioner i form af forkølelsessår og hudproblemer. Psykologen har ikke i erklæringen angivet nogen konklusion i relation til de nævnte oplysninger.

Klageren, A, har forklaret bl.a., at arbejdspladsen i starten var sjov og hyggelig. Hun arbejdede sammen med V3. Desuden arbejdede C og V2 i salonen. Hun havde før ansættelsen fået at vide, at det var en arbejdsplads, hvor man ikke var så sart. Efter et stykke tid blev der talt mere og mere om sex. Alle fortalte sjofle vittigheder, men hun tog ikke selv initiativ til det.

Der var en computer inde i salonen, som C bl.a. benyttede til at se pornografiske billeder af mænd. Han kaldte næsten dagligt på hende for at vise hende billederne og kom med seksuelle bemærkninger til billederne. Hun grinte mest af det, men har også sagt, at det var ulækkert. De andre så også de pornografiske billeder. C kommenterede også kunder og folk på gaden seksuelt, og han sagde engang om en mand, at hun skulle tage og vælge ham som kæreste i stedet for den kæreste, hun havde. C kaldte hende for ”fars lille suttetøs” og ”fars lille lebbepige”. Hun har ikke sagt, at hun ikke ville tiltales sådan, men har heller ikke sagt, at hun brød sig om det. Hun har ikke decideret sagt noget til det. C mente, at hun skulle være korthåret, og at det ville være grimt til hende med langt hår. Hun ved ikke, om han havde andre motiver til at sige det.

En dag havde hun fået maling på sine lange bukser og de blev lagt i tørretumbleren efter at hun havde brugt vand for at få malingen af. C bad hende komme ind i salonen med en kop te til en kunde. Det ville hun ikke, da hun ikke havde sine bukser på, men han sagde, at så måtte han finde sig en anden elev. Han har flere gange på denne måde truet hende på hendes stilling. Hun gik derfor ind med teen, men følte sig lidt halvnøgen. C kommenterede det ved at sige ”sikke lidt tøj” eller ”sikke noget sommertøj”.

C bad hende engang åbne en pakke, der var sendt til ham. Det viste sig, at der var en stor dildo i pakken. Hun sagde, at det var ulækkert, men C grinede bare.

Hun var til en fest hos C i slutningen af maj. Det var en stille og rolig fest, og hun lavede ikke noget stripshow. Alle havde fået noget at drikke. Hun var fuldt påklædt, men der blev på et tidspunkt hevet op i tøjet. Der var ikke nogen, der sagde noget til hende om det.

Hun var gode venner med nogle af drengene fra Netto og Byens Pizza. Der var en dag nogen af dem, der afleverede et par af hendes strømper, som hun havde efterladt, fordi de var blevet våde.

Efterhånden blev hun træt af arbejdsmiljøet og talte med V3 om det, herunder om øgenavnene og pornobillederne. V3 sagde, at hun godt kunne forstå hende, men selv havde det sjovt med det. Hun talte også med sin lærer, V1, om det. Hun var på skole i 5 uger fra den 1. august og igen fra midten af november. Imellem de to skoleophold var der en episode, hvor C spyttede på et bart stykke af hendes ryg. Hun opdagede det ikke selv, men V3 sagde det til hende. Hun fjernede spyttet med hånden og tørrede det af på kinden af C.

Hun har under ansættelsen boet sammen med V3 i nogle uger. Hun har under hele ansættelsesforløbet haft et godt og fortroligt forhold til V2. Efter ophævelsen af uddannelsesaftalen har hun været til psykologsamtaler nogle gange, fordi hun har været ked af det. Hun har tabt sig og har haft mareridt. Hun har fået en ny elevplads og hendes uddannelse er blevet forlænget med en måned.

C har ikke fortalt hende, at forretningen skulle overdrages til et anpartsselskab.

Indklagede C har forklaret bl.a., at han har drevet frisørvirksomhed i 12 år. Forud herfor var han ansat hos Stender i 8 år. Der har i hans virksomhed været to elever før A og V3. Omgangstonen i salonen er sjov og frisk. Der bliver også fortalt sjofle vittigheder. Den slags er ikke noget, der er specielt for hans virksomhed, det foregår også mange andre steder. A har ikke holdt sig tilbage, når der skulle fortælles vittigheder. A har i øvrigt været en god elev, sød og pligtopfyldende.

Til hans fest i slutningen af maj blev A meget fuld, og på et tidspunkt nær midnat blottede hun sine bryster ude på dansegulvet. V2 talte med A om det dagene efter og grinede af det. På et tidspunkt kom nogle drenge fra Netto og afleverede en pose med A’s trusser til hende i salonen. Hun mente selv, at det var sjovt. A fortalte V2 og V3 om sit eget sexliv. Hun spurgte også til hans sexliv, men det ville han ikke ind på. De talte i juni med A om respekten for firmaet, fordi der gik rygter i byen om billige frisørduller.

Han har benyttet computeren i salonen til mails, men han har aldrig forevist pornografiske billeder til A eller andre i salonen. Han har ikke kaldt A de øgenavne, som hun har forklaret om. Det er rigtigt, at han engang opfordrede A til at tage en bestemt fyr som kæreste, men det var fordi A selv havde fortalt, at den pågældende var interesseret i hende. Det er rigtigt, at han mente, at kort hår var bedst til A. De har talt om hendes hår i forbindelse med, at hun gerne ville have hårextension.

Da A fik tørret sine lange bukser havde hun en kjole på, der gik ned til knæene. Han bad hende hente en kop te, og det ville hun godt. Der var ingen bemærkninger om til hendes påklædning. Der har ikke været talt om det efterfølgende. Han har aldrig truet A med at finde en anden elev i stedet for hende. Historien om en pakke med en dildo siger ham intet. Han har aldrig fået noget sådant leveret.

Han har ikke spyttet på A. Hun stod bøjet over hans hunde, som hun skulle ud at gå med, og han stod ved siden af og vaskede op. Han kunne se noget af hendes ryg og rystede for sjov lidt vand ned på hende med hånden. A grinede bare af det og sagde ikke noget om, at det havde været ulækkert. V2 var til stede på det pågældende tidspunkt. De har alle tidligere pjattet med vandforstøvere.

A har aldrig givet udtryk for, at hun ikke kunne lide at være på arbejde, og han har ikke set noget tegn på mistrivsel. Han var meget overrasket over forbundets brev og har været meget ked af det lige siden.

A og V3 blev i starten af oktober orienteret om, at V2 skulle være medejer og om overdragelsen af virksomheden til anpartsselskabet.

V1 har forklaret bl.a., at hun underviser på CPH West og har haft A som elev i august-september og november-december 2005. I august nævnte A, at hun ikke havde det helt godt på arbejdspladsen og skulle vænne sig til at være der. Hun nævnte vist nok noget med tonen på arbejdspladsen. I november bad A selv om en samtale og fortalte, at hun ikke ville tilbage til salonen. Der blev talt grimt, og arbejdsgiveren brugte udtryk som suttetøs. Han havde også taget fat i hende og gjort samlejebevægelser bag ved hende. Hun spurgte A om hun havde været udsat for noget seksuelt, men det sagde hun nej til. Hun oplevede A som skamfuld og flov. Efter at A havde kontaktet sit forbund talte de sammen igen. Hun sagde nu, at det var rigtigt, at der havde været noget seksuelt, og hun fortalte om pornografiske billeder. Hun havde følt sig ydmyget, og tingene var hele tiden blevet drejet over på noget seksuelt.

V2 har forklaret bl.a., at hun før hun blev medejer af virksomheden var ansat som frisørassistent. Omgangstonen i salonen har altid været fri, hyggelig og håndværkeragtig. Der er blevet fortalt frække vittigheder, men det er ikke sådan at snakken hele tiden har drejet sig om den slags ting. Nogen har fortalt om deres eget sexliv, men C har altid været tilbageholdende med det. Hun har haft et nært forhold til begge elever, der har betroet sig til hende om familie- og kæresteproblemer. A kunne godt være meget personlig i sine oplysninger. A deltog fuldt ud i den friske stil i salonen.

Hun ved ikke, hvad C så på computeren, og hun har aldrig oplevet, at han kaldte A hen for at vise hende noget. Da C opfordrede A til at tage en bestemt fyr som kæreste, var det fordi, A ustandseligt havde brokket sig over sin kæreste og også havde fortalt, at den pågældende fyr var interesseret i hende. Hun har hørt C bruge ordet suttetøs om A et par gange, men det udtryk brugte han også over for hendes egen 11-årige datter. Det var ikke seksuelt, men kærligt ment, for eksempel hvis der var noget, som A ikke rigtig kunne finde ud af. A har ikke givet udtryk for, at hun var ked af det. Hun har aldrig beklaget sig og heller ikke talt om pornografiske billeder. Snakken om længen af A’s hår drejede sig om hårextension. Da A blev bedt om at hente te, mens hendes bukser var ved at blive tørret, havde hun en kjole på, der gik ned til knæene. Der var intet odiøst i situationen. C har aldrig truet A på hendes stilling, det kunne han ikke drømme om. Hun har aldrig set eller hørt om en pakke med en dildo. A har heller ikke nævnt noget om det. C har ikke spyttet på A. Han rystede bare sine våde fingre ned mod hendes ryg, hvor der var et bart stykke. De smilede alle sammen af det, og det er ikke noget, der efterfølgende er blevet talt om.

Til festen i maj havde A fået for meget at drikke. Hun opførte sig ikke ordentligt, satte sig over skrævs på hoved af en mand, hev op i kjolen og blottede sine bryster. Hun talte efterfølgende med A om, at hun skulle være lidt mere påpasselig med at drikke. Hun har også i efteråret talt med A om, at det ikke var smart, at nogle drenge fra Netto afleverede hendes underbukser i salonen, og at der gik rygter om, at man bare skulle gå ind i frisørsalonen, hvis man ville have noget sex, for der var der villige elever. Det havde også stødt V3, der slet ikke er en sådan type.

Begge elever blev i begyndelsen af oktober 2005 orienteret om, at hun skulle være medejer, og at virksomheden skulle drives i et anpartsselskab.

V3 har forklaret bl.a., at hun stadig er elev hos indklagede. Hun er meget glad for sit arbejde og lærer meget. Hun har et nært forhold til V2, som hun kan betro sig til. Omgangstonen er sjov, de morer sig meget. A var også glad for at være der, og var helt med på den friske omgangstone. A var efter hendes mening lidt for åben med sine private forhold, herunder hendes sexliv. A spurgte på et tidspunkt C, hvordan homoseksuelle dyrker sex, men C talte bare udenom. Der var også en episode, hvor nogle drenge afleverede trusser til A i salonen.

Under festen i maj opførte A sig pinligt, hun smed tøjet, viste sine bryster og var grov i munden. Det var meget flovt.

Hun har ikke hørt C bruge udtrykkene suttetøs eller lebbepige om A. A har heller ikke sagt noget til hende om det. Det eneste kritiske fra A’s side har været noget om, at hun ikke mente, at hun fik så meget at lave. Der er ikke blevet vist pornografiske billeder på computeren, og A har heller ikke sagt noget om, at det skulle være sket. A fortalte, at hun havde spildt maling på sine bukser, men hun sagde ikke noget om, at der skulle have været en pinlig situation, eller at hun skulle være blevet truet med fyring. Hun har ikke set nogen episode med spyt eller vand på ryggen af A, og A har heller ikke sagt noget herom til hende. Hun har heller ikke hørt om en pakke med en dildo. Hun har ikke oplevet, at A’s humør blev dårligere mens hun arbejdede.

Hun og A fik på et tidspunkt oplyst, at V2 skulle være medejer, og at virksomheden ville få et andet navn.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at der efter bevisførelsen er påvist en lang række faktiske omstændigheder som forklaret af A, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for sexchikane. Det er herefter indklagede, der skal bevise, at dette ikke har været tilfældet. Der må i den forbindelse navnlig henvises til klagerens forklaring, der i relation til udtrykket suttetøs er bekræftet af V2, ligesom A’s forklaring støttes af vidnet V1 og erklæringen fra psykologen. Det er på denne baggrund ikke af indklagede godtgjort, at der ikke har været tale om seksuel chikane. A har således været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen som groft misligholdt. Klageren har derfor krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven og efter ligebehandlingsloven som påstået.

Virksomheden blev overdraget til B den 1. november 2005, men der blev ikke som krævet efter lov om ansættelsesbeviser udarbejdet en ny kontrakt. Da dette forhold har skabt en risiko for tvist, bør godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven fastsættes til 10.000 kr.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at bevisførelsen ikke giver grundlag for at antage, at A har været udsat for en uønsket adfærd, der har haft til formål at krænke hende eller har haft den virkning. Klageren har ikke påvist omstændigheder, der skaber formodning for, at hun har været udsat for seksuel chikane. At udtrykket suttetøs muligt har været anvendt et par gange er ikke tilstrækkeligt, ligesom situationen, hvor klagerens bukser var til tørring, ikke reelt var krænkende. Vidnet V1’s forklaring støtter sig alene på A’s oplysninger, og psykologerklæringen er ligeledes alene en gengivelse af A’s egne oplysninger. Der er efter vidnet V3’s forklaring intet der tyder på, at der har været et krænkende miljø på arbejdspladsen. Der var alene en frisk tone, som klageren selv bidrog til. A har ikke betroet sig til hverken V2 eller V3 om de påståede ubehageligheder, hvad man ellers måtte forvente hendes åbenhed i øvrigt taget i betragtning. A havde således ikke grundlag for at ophæve ansættelsesforholdet, og indklagede har derfor krav på erstatning svarende til en halv måneds løn.

Det må lægges til grund, at eleverne mundtligt forud blev orienteret om virksomhedsændringerne pr. 1. november 2005. Det fremgår også af lønsedlerne, at arbejdsgiveren nu er et anpartsselskab. Den manglende skriftlige orientering har ikke haft konkret betydning, og der bør derfor ikke fastsættes nogen godtgørelse i medfør af ansættelsesbevisloven eller i hvert fald maksimalt en godtgørelse på 5.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad spørgsmålet om seksuel chikane:

5 medlemmer udtaler:

Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at A har været udsat for seksuel chikane. Der er i relation til A’s konkrete klagepunkter alene grundlag for at fastslå, at C i et par tilfælde har anvendt udtrykket ”suttetøs” om A, men dette forhold alene findes, også set i lyset af sagens omstændigheder i øvrigt, ikke at kunne karakteriseres som en krænkelse omfattet af ligebehandlingsloven. Som følge heraf stemmer vi for at frifinde de ind- klagede for klagerens påstand om godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven.

2 medlemmer udtaler:

På baggrund af bevisførelsen, herunder A’s troværdige forklaring, finder vi, at der i salonen har været en seksuel præget omgangsform. Der er herved påvist faktiske omstændigheder, der gør at bevisbyrden vender.

Disse medlemmer finder, at den indklagede virksomhed ikke har godtgjort, at der ikke har fundet en seksuel krænkelse sted af A. A har som følge heraf krav på godtgørelse.

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmeflertallet, således at de indklagede frifindes for påstanden om betaling af godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven.

Ad spørgsmålet om A’s ophævelse af ansættelsesforholdet:

Efter den oven for anlagte bevisvurdering finder flertallet, at A’s ophævelse af ansættelsesforholdet var uberettiget. Mindretallet finder ophævelsen berettiget.

Herefter bemærker 4 medlemmer:

Vi finder, at A i overensstemmelse med Nævnets praksis skal betale erstatning svarende til en halv måneds løn som påstået af indklagede.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder, at det må lægges til grund, at A i hvert fald har været udsat for en vis belastning, som de indklagede er ansvarlig for, og at A’s ophævelse af ansættelsesforholdet som følge heraf ikke bør udløse erstatningspligt.

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmeflertallet, således at A skal betale 3.500,20 kr. til indklagede B.

Ad spørgsmålet om overtrædelse af lov om ansættelsesbeviser:

Tvistighedsnævnet finder, at indklagede B efter erhvervelsen af virksomheden den 1. november 2005 var forpligtet til at give A skriftlig underretning herom, og at det indklagede anpartsselskab ved at undlade dette har tilsidesat § 4 i lov om ansættelsesbeviser.

To medlemmer finder, at godtgørelsen i anledning heraf bør fastsættes til 10.000 kr.

To medlemmer finder, at godtgørelsen bør fastsættes til 5.000 kr., da undladelsen ikke har haft konkret tvistbetydning.

Tre medlemmer finder, at overtrædelsen af lov om ansættelsesbeviser er af bagatelagtig karakter, også henset til, at det må lægges til grund at A modtog mundtlig orientering om virksomhedsoverdragelsen samt, at dette fremgik af lønsedlerne fra og med november måned 2005. Der bør derfor ikke betales nogen godtgørelse.

Efter stemmefordelingen skal indklagede B herefter betale 5.000 kr. i godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 5.000 kr.

Klageren, A, skal inden 14 dage til indklagede, B, betale 3.500,20 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.