Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

(Tilgængelighed ved ombygninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri, som ændret ved bekendtgørelse nr. 54 af 1. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2 , erstattes »i bygningsreglement 1995, kapitel 2.6.2, stk. 3, jf. dog § 4, stk. 1.« af: »i bygningsreglement 2008, kapitel 2.6.2, stk. 3, jf. dog § 4, stk. 1.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2008.

Erhvers- og Byggestyrelsen, den 27. februar 2008

Finn Lauritzen

/ Bjarke Steen Johansen