Den fulde tekst
L 78
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 27/2 08 Tillæg A 2975
Lovf som fremsat 27/2 08 Tillæg A 2911
1.beh 11/3 08 FF 2177
Betænkning 8/5 08 Tillæg B 732
2.beh 27/5 08 FF 5493
Tillægsbet 29/5 08 Tillæg B 1133
3.beh 3/6 08 FF 5947
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 725
Lov nr 493 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL), Naser Khader (NY).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Loven begrænser langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger i straffesager. Desuden indeholder loven forskellige tiltag med henblik på generelt at bidrage til en hurtigere behandling af straffesager.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.