Den fulde tekst
L 76
Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde. (Gennemførelse af ændringsdirektivet om vurderingsmandsudtalelser ved fusioner og spaltninger af aktieselskaber m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 27/2 08 Tillæg A 2850
Lovf som fremsat 27/2 08 Tillæg A 2818
1.beh 27/3 08 FF 2367
Betænkning 6/5 08 Tillæg B 646
2.beh 13/5 08 FF 4642
3.beh 22/5 08 FF 5182
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 627
Lov nr 510 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF om ændring af tredje og sjette selskabsdirektiv om nationale fusioner og spaltninger. Ændringerne giver aktionærer mulighed for at fravælge vurderingsmandsudtalelsen om fusions- eller spaltningsplanen, hvis samtlige aktionærer er enige om det. Også anpartsselskaber tilbydes denne forenklingsmulighed.
Lovændringen vil medføre øget fleksibilitet med hensyn til dokumentkrav for danske selskaber, der ønsker at fusionere eller spalte. På samfundsniveau vurderes loven at medføre administrative lettelser for virksomhederne på op til ca. 15 mio. kr. årligt.
Desuden sker der tilpasninger i selskabslovgivningen til begrebsændringer i den finansielle lovgivning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 2 (EL).