Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 27/2 08 Tillæg A 3169
Lovf som fremsat 27/2 08 Tillæg A 3159
1.beh 28/3 08 FF 2426
Betænkning 4/6 08 Tillæg B 1319
2.beh 10/6 08 FF 6209
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 08
Tillægsbet 11/6 08 Tillæg B 1470
3.beh 12/6 08 FF 6446
Lov nr 460 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Knud Kristensen (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Loven har til hensigt at begrænse virksomhedernes brug af jobklausuler. Jobklausuler kan således kun gøres gældende, såfremt der er indgået en skriftlig aftale med lønmodtageren, som udspecificerer begrænsningerne og den kompensation, der udbetales til lønmodtageren i forbindelse hermed. Arbejdsmarkedets parter kan dog fravige loven ved kollektiv overenskomst. Loven er en del af udmøntningen af regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" fra november 2007. Loven træder i kraft den 1. juli 2008. Fra den 1. juli 2009 finder loven også anvendelse på jobklausuler, der er indgået før lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.