Sagsforløb 2007/2 BF 38
Den fulde tekst
B 38
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.
Af Kristen Touborg (SF), Ole Sohn (SF), Bjarne Laustsen (S), Gitte Seeberg (NY), Per Clausen (EL).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 22/1 08 Tillæg A 2389
Forsl som fremsat 22/1 08 Tillæg A 2387
1.beh 11/3 08 FF 2186
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Bjarne Laustsen (S), Christian H. Hansen (DF), Kristen Touborg (SF), Knud Kristensen (KF), Bente Dahl (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at tage initiativ til at indføre velfærdsbesøg hvert tredje år i alle danske kvæg- og svinebesætninger med virkning fra den 1. april 2008.