Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3529
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3518
1.beh 10/4 08 FF 3123
Betænkning 29/5 08 Tillæg B 1140
2.beh 4/6 08 FF 6080
3.beh 10/6 08 FF 6166
Lovf som vedt 10/6 08 Tillæg C 898
Lov nr 496 af 17. maj 2008
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udvider anvendelsesområdet for ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (den såkaldte fodlænkeordning). Ordningen kommer til at omfatte alle personer, der idømmes fængselsstraf i indtil 3 måneder, uanset alder og forseelse.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, S, SF, KF, RV og NY) mod 17 (DF); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.