Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov. (Strafskærpelse for tortur).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3551
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3530
1.beh 10/4 08 FF 3130
Betænkning 15/5 08 Tillæg B 854
2.beh 23/5 08 FF 5331
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 08
Tillægsbet 29/5 08 Tillæg B 1145
3.beh 3/6 08 FF 5947
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 729
Lov nr 494 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Loven omhandler indsættelse af en bestemmelse i straffeloven, hvorefter det ved udmåling af straffen for overtrædelse af straffeloven skal anses som en skærpende omstændighed, hvis forbrydelsen er begået ved tortur. Der indsættes endvidere en tilsvarende strafskærpelsesbestemmelse i den militære straffelov. Der blev ved ændringsforslag indsat en bestemmelse i straffeloven og i den militære straffelov om, at strafansvaret for torturhandlinger ikke forældes.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.