Den fulde tekst
L 118
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af miljøansvarsdirektivet).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 4528
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 4260
1.beh 27/3 08 FF 2381
Betænkning 30/4 08 Tillæg B 637
2.beh 15/5 08 FF 4808
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 08
3.beh 22/5 08 FF 5186
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 647
Lov nr 507 af 17. juni 2008
Beh sammen: L 118 og L 119
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører - sammen med lovforslag nr. L 119 (miljøskadeloven) - hovedparten af miljøansvarsdirektivet, der skulle være implementeret senest den 30. april 2007. Loven skal sikre, at miljøskader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, på vandmiljøet og på jorden forebygges og afhjælpes af skadevolder. Loven indebærer bl.a., at den ansvarlige for en erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på jord, vand eller beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, skal forebygge eller afhjælpe miljøskaden og afholde alle omkostninger hertil på grundlag af et ubetinget ansvar. Lovforslaget var en delvis genfremsættelse af lovforslag nr. L 175 fra folketingsåret 2006-07.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.