Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og forskellige andre love. (Forenklinger vedrørende bygningsmæssig sammenhæng, administrative fællesskaber m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 4099
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 4085
1.beh 4/4 08 FF 2788
Betænkning 6/5 08 Tillæg B 673
2.beh 23/5 08 FF 5316
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 08
3.beh 4/6 08 FF 6060
Lovf som vedt 4/6 08 Tillæg C 863
Lov nr 543 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Britta Schall Holberg (V), Julie Rademacher (S), Martin Henriksen (DF), Nanna Westerby (SF), Charlotte Dyremose (KF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forenkler de frie grundskolers og private gymnasiale skolers område samt giver private gymnasiale skoler mulighed for at indgå i administrative fællesskaber med f.eks. gymnasier inden for den offentlige forvaltning og erhvervsskoler.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 104 stemmer.