Den fulde tekst
L 105
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet m.v.).
Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3936
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3867
1.beh 10/4 08 FF 3110
Betænkning 13/5 08 Tillæg B 758
2.beh 23/5 08 FF 5330
3.beh 27/5 08 FF 5478
Lovf som vedt 27/5 08 Tillæg C 696
Lov nr 431 af 1. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Martin Henriksen (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven gennemføres de nødvendige ændringer i udlændingeloven, med henblik på at Danmark kan deltage I EU's kommende visuminformationssystem (VIS).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Gitte Seeberg (UFG)) mod 2 (EL).