Den fulde tekst
L 101
Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs. (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse og tilbageholdelse af skibe til sikring af bødekrav).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3658
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3649
1.beh 27/3 08 FF 2378
Betænkning 6/5 08 Tillæg B 661
2.beh 13/5 08 FF 4642
Lovf optrykt efter 2.beh 13/5 08
3.beh 22/5 08 FF 5183
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 642
Lov nr 511 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det er et krav i sømandsloven, at man gennemgår en lægeundersøgelse med tilfredsstillende resultat for at kunne arbejde om bord på et skib. Hidtil har staten betalt for udgifterne til disse lægeundersøgelser. Loven fastsætter, at det fremover vil være arbejdsgiveren, som skal betale for undersøgelsen. Lægeundersøgelsen koster 550 kr., og de årlige udgifter beløber sig til ca. 5,0 mio. kr. Loven vil medføre en årlig besparelse for staten på ca. 2,1 mio. kr. i 2008, stigende til ca. 5 mio. kr. i 2011, hvor tilskuddet er endeligt udfaset. Med vedtagelse af ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes det, at staten fortsat finansierer udgiften til den obligatoriske lægeundersøgelse af elever, som optages på de godkendte maritime uddannelser, og som ikke har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi. Loven ændrer også lov om sikkerhed til søs som led i opfølgningen på regeringens handlingsplan "Danmark som Europas førende søfartsnation" fra 2006. Loven indeholder bestemmelser, der muliggør tilbageholdelse af skibe med henblik på inddrivelse af bøder og dermed bedre mulighed for retsforfølgelse.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.