Sagsforløb 2007/2 BF 16
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Europaudvalget den 14. marts 2008

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

[af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 4. december 2007 og var til 1. behandling den 18. januar 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Europaudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved 2. behandling.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Et andet mindretal i udvalget (EL) vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget ved 2. behandling.

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Kim Andersen V Michael Aastrup Jensen V Erling Bonnesen V Henrik Høegh V nfmd. Karsten Lauritzen V Morten Messerschmidt DF Martin Henriksen DF Helle Sjelle KF Lars Barfoed KF Svend Auken S fmd. Kim Mortensen S Yildiz Akdogan S Orla Hav S Anne Grete Holmsgaard SF Karina Lorentzen SF Lone Dybkjær RV Per Clausen EL

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2
         


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 16

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
1. udkast til betænkning