Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-40, 1. udgave af 15. august 2003, Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen udgave 1, 4. februar 2008

I medfør af § 70, § 70 a, § 70 b, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992 vedrørende ordensreglement for flyvepladser i Grønland, § 13, stk. 1, følgende:

1. Vedlagte kort over Paamiut Lufthavn føjes til Bilag 1

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. marts 2008.

Statens Luftfartsvæsen, den 4. februar 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg


Bilag 1

BL43_1.jpg Size: (494 X 701)