Den fulde tekst
L 123
Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 27/3 08 Tillæg A 4701
Lovf som fremsat 27/3 08 Tillæg A 4692
1.beh 17/4 08 FF 3482
Betænkning 22/5 08 Tillæg B 1057
2.beh 29/5 08 FF 5692
3.beh 3/6 08 FF 5944
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 813
Lov nr 469 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Rikke Hvilshøj (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven oprettes en ordning, som kan understøtte markedet for skadesforsikring mod terror. Der oprettes en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, som dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive (NBCR) terrorskader på bygninger og løsøre samt driftstab. Endvidere dækker ordningen kaskoskader på motorkøretøjer og på skibe og jernbanemateriel som følge af NBCR-terror.
Ordningen er inddelt i to lag. Første lag er forsikringsselskabernes egenrisiko - et såkaldt selvbehold - der fastlægges årligt og er baseret på selskabernes solvenssituation samt branchens mulighed for genforsikring. Andet lag er en statslig genforsikringsgaranti på maksimalt 15 mia. kr., som udløses, såfremt skaden overstiger branchens selvbehold. De deltagende skadesforsikringsselskaber skal årligt betale en risikopræmie til staten for at få stillet denne garanti til rådighed.
Der er obligatorisk deltagelse i ordningen for alle direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået tilladelse af Finanstilsynet, og som dækker NBCR-terrorrisici på bygninger m.v. i Danmark. Af hensyn til EU's konkurrenceregler åbner loven dog mulighed for, at udenlandske selskaber kan være omfattet af ordningen. Hvis skaden skulle ske, skal alle forsikringstagere (både virksomheder og private), der har forsikret deres bygninger m.v., over en årrække tilbagebetale statens udgifter.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.