Den fulde tekst
L 134
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier). (Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 27/3 08 Tillæg A 4933
Lovf som fremsat 27/3 08 Tillæg A 4872
1.beh 8/4 08 FF 2911
Betænkning 22/5 08 Tillæg B 1069
2.beh 3/6 08 FF 5952
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 08
Tillægsbet 4/6 08 Tillæg B 1375
3.beh 12/6 08 FF 6459
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1010
Lov nr 509 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Lovens formål er, at det skal være nemt for slutbrugeren at komme af med brugte batterier. På den måde opnås en effektiv indsamling af batterier, således at det undgås at sprede tungmetaller i miljøet. Samtidig opnås en god og effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at genanvende batteriernes metaller. Den nye regulering skal sikre, at brugen af cadmium i nye batterier bliver forbudt i langt de fleste anvendelser. Loven forpligter producenter og importører til at tilbagetage og særskilt håndtere udtjente batterier og akkumulatorer, uanset hvornår de er markedsført.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.