Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension).
Af velfærdsministeren (Karen Jespersen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5365
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5346
1.beh 17/4 08 FF 3510
Betænkning 15/5 08 Tillæg B 861
2.beh 27/5 08 FF 5493
3.beh 29/5 08 FF 5683
Lovf som vedt 29/5 08 Tillæg C 714
Lov nr 445 af 9. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Lise von Seelen (S), Anita Christensen (DF), Astrid Krag (SF), Vivi Kier (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL), Jørgen Poulsen (NY).
Ministre: (1.beh) velfærdsministeren (Karen Jespersen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder tre elementer. For det første indføres der for folkepensionister et bundfradrag på 30.000 kr. årligt for indtægt ved personligt arbejde, som bruges ved beregning af pensionstillæg, helbredstillæg, varmetillæg og den supplerende pensionsydelse. For det andet nedsættes beskæftigelseskravet ved opsat pension fra 1.500 timer årligt til 1.000 timer årligt. For det tredje får førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter reglerne fra før den 1. januar 2003, sikkerhed for, at de ikke kan miste retten til pension. Loven omfatter ikke personer, der er tilkendt førtidspension den 1. januar eller senere.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Gitte Seeberg (UFG)) mod 2 (EL).