Den fulde tekst
L 142
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen. (Revision af lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser)).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5238
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5231
1.beh 22/4 08 FF 3697
Betænkning 20/5 08 Tillæg B 893
2.beh 4/6 08 FF 6081
3.beh 12/6 08 FF 6395
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1027
Lov nr 476 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Leif Lahn Jensen (S), Martin Henriksen (DF), Pernille Frahm (SF), Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udsætter den lovrevision, som ellers skulle finde sted senest i folketingsåret 2007/08 af den ændring af folkeskoleloven, som indførte frit skolevalg i folkeskolen. Ændringen medfører, at forældre i almindelighed har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Lovrevisionen udskydes til folketingsåret 2011-12.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (V, S, DF, KF, RV og NY) mod 18 (SF, EL, Simon Emil Ammitzbøll (RV) og Margrethe Vestager (RV)).