Den fulde tekst
L 129
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.).
Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5221
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5186
1.beh 6/5 08 FF 4236
Betænkning 3/6 08 Tillæg B 1238
2.beh 10/6 08 FF 6215
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 08
3.beh 12/6 08 FF 6420
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1000
Lov nr 505 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Mette Gjerskov (S), Morten Messerschmidt (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV).
Ministre: (1.beh) klima- og energiministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bestemmelser om brug af affald i centrale kraftvarmeværker, om forhøjelse af støtten til vindmøller, om brug af biomasse og om en tilskudsordning til små VE-teknologier. Lovforslaget var et led i gennemførelsen af en aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om dansk energipolitik i årene 2008-11.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.