Den fulde tekst
L 171
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5998
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5979
1.beh 21/4 08 FF 3569
Betænkning 29/5 08 Tillæg B 1179
2.beh 10/6 08 FF 6225
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 08
3.beh 12/6 08 FF 6469
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1070
Lov nr 500 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Per Clausen (EL), Naser Khader (NY).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at styrke indsatsen mod ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder.
Loven indebærer bl.a.,
- at der indsættes en bestemmelse i straffeloven om ulovlig besiddelse m.v. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder med en strafferamme på 4 års fængsel,
- at straffen for besiddelse af ulovlige skydevåben på offentligt tilgængelige steder med tilhørende ammunition i førstegangstilfælde normalt vil være 6 måneders fængsel,
- at der bliver mulighed for af hensyn til retshåndhævelsen at varetægtsfængsle i sager om ulovlig besiddelse m.v. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder,
- at der i førstegangstilfælde som hovedregel skal udmåles en straf på 7 dages fængsel for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, og
- at helt korte frihedsstraffe for overtrædelse af våbenlovgivningen ikke vil kunne afsones efter reglerne om afsoning på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (såkaldt fodlænke).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (V, S, DF, KF, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 19 (SF, RV og EL).