Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen

(Til ministerialbogsførerne i de anerkendte trossamfund)

 

Ved hjælp af blanketten Navneændring på bryllupsdagen kan par, der ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, ansøge om at få foretaget navneændring på selve bryllupsdagen.

Reglerne for navneændringen følger bestemmelserne i den ny navnelov, lov nr. 524 af 24. juni 2005.

Blanketten Navneændring på bryllupsdagen skal anvendes.

Ansøgningen skal normalt være ministerialbogsføreren i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

Arbejdsgange:

1. Parret indleverer blanketten Navneændring på bryllupsdagen til kommunen.

Kommunen fremsender blanketten til ministerialbogsføreren i det anerkendte trossamfund eller d en af parterne, der ønsker at skifte navn, indsender selv blanketten Navneændring på bryllupsdagen til ministerialbogsføreren i det anerkendte trossamfund.

2. Ministerialbogsføreren behandler ansøgningen efter reglerne i navneloven.

I de tilfælde hvor ansøgningen skal behandles af statsamtet skal ministerialbogsføreren straks videresende ansøgningen hertil. Når statsamtets afgørelse i sagen foreligger, vil dette blive meddelt ministerialbogsføreren, som foretager det videre fornødne.

I de tilfælde hvor ansøgningen - efter reglerne i navneloven - ikke kan imødekommes, skal ansøgeren meddeles et skriftligt afslag.

3. Såfremt ansøgningen kan imødekommes udfærdiges attestation, som sendes til den vielsesmyndighed, der er anført på ansøgningsskemaet.

Vielsesmyndigheden skal have attesten senest 3 hverdage før vielsesdatoen.

4. Vielsen foretages af det anerkendte trossamfund

Sker vielsen som planlagt, indberettes civilstandsændring samt navneændring til CPR.

Herefter udskrives en ny navneattest, som sendes til borgeren.

5. Vielsen foretages ikke af det anerkendte trossamfund

Når vielsesdatoen er passeret må ministerialbogsføreren i det anerkendte trossamfund rette henvendelse til kommunen for at få oplyst om civilstand er ændret i CPR og herefter indrapportere navneændringen til CPR.

Herefter udskrives en ny navneattest, som sendes til borgeren.

Kirkeministeriet, den 1. juli 2006

Torben Stærgaard
IT-chef