Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen

(Til ministerialbogsførerne i folkekirken)

 

Ved hjælp af blanketten Navneændring på bryllupsdagen kan par, der ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, ansøge om at få foretaget navneændring på selve bryllupsdagen.

Reglerne for navneændringen følger bestemmelserne i den ny navnelov, lov nr. 524 af 24. juni 2005.

Blanketten Navneændring på bryllupsdagen skal anvendes.

Ansøgningen skal normalt være bopælssognet i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

Arbejdsgange:

1. Parret indleverer blanketten Navneændring på bryllupsdagen til kommunen. Kommunen fremsender blanketten til bopælssognet eller d en af parterne, der ønsker at skifte navn, indsender selv blanketten Navneændring på bryllupsdagen til bopælssognet.

2. Bopælssognet behandler ansøgningen efter reglerne i navneloven.

Såfremt ansøgningen kan imødekommes lægges hændelsen i »vent« med:

– status godkendt

– vielsesdatoen som hændelsesdato

I de tilfælde hvor ansøgningen skal behandles af statsamtet skal bopælssognet straks videresende ansøgningen hertil. Når statsamtets afgørelse i sagen foreligger, vil dette blive meddelt ministerialbogsføreren, som foretager det videre fornødne.

I de tilfælde hvor ansøgningen - efter reglerne i navneloven - ikke kan imødekommes, skal ansøgeren meddeles et skriftligt afslag.

3. På grundlag af registreringen i »vent« dannes en attestation af navneændring. Attestationen, der fremkommer som en »pdf-fil«, sendes pr. e-post til vielsesmyndigheden.

Vielsesmyndigheden skal have attesten senest 3 hverdage før vielsesdatoen.

Der henvises til vejledningen:

Send attestation til vielsesmyndighed.

4. Sker vielsen som planlagt, vil vielsesmyndigheden foretage ændring af civilstand i CPR. Når vielsesdatoen er passeret, er hændelsen - efter kontrol af ændret civilstand - klar til aktivering.

Når civilstanden er ændret:

– aktiveres navneændringen

– der udskrives ny navneattest, som sendes til borgeren.

Kirkeministeriet, den 1. juli 2006

Torben Stærgaard
IT-chef