Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen

(Til personregisterførerne i de Sønderjyske kommuner)

 

Ved hjælp af blanketten Navneændring på bryllupsdagen kan par, der ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, ansøge om at få foretaget navneændring på selve bryllupsdagen.

1. Reglerne for navneændringen følger bestemmelserne i den nye navnelov, lov nr. 524 af 24. juni 2005.

Blanketten Navneændring på bryllupsdagen skal anvendes.

Ansøgningen skal normalt være personregisterføreren i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

Arbejdsgange:

2. Parret indleverer blanketten Navneændring på bryllupsdagen til kommunen.

Kommunen fremsender blanketten til personregisterføreren i den kommune hvor vedkommende er fødselsregistreret eller den af parterne, der ønsker at skifte navn, indsender selv blanketten Navneændring på bryllupsdagen til personregisterføreren i den kommune hvor vedkommende er fødselsregistreret.

3. Personregisterføreren behandler ansøgningen efter reglerne i navneloven.

I de tilfælde hvor ansøgningen skal behandles af statsamtet skal personregisterføreren straks videresende ansøgningen hertil. Når statsamtets afgørelse i sagen foreligger, vil dette blive meddelt personregisterføreren, som foretager det videre fornødne.

I de tilfælde hvor ansøgningen - efter reglerne i navneloven - ikke kan imødekommes, skal ansøgeren meddeles et skriftligt afslag.

4. Såfremt ansøgningen kan imødekommes udfærdiges attestation, som sendes til den vielsesmyndighed, der er anført på ansøgningsskemaet.

Vielsesmyndigheden skal have attesten senest 3 hverdage før vielsesdatoen.

5. Sker vielsen som planlagt, vil vielsesmyndigheden foretage ændring af civilstand i CPR. Når vielsesdatoen er passeret, kan navneændringen udføres på den sædvanlige måde (herunder indrapporteres til CPR).

Herefter udskrives en ny navneattest, som sendes til borgeren.

Kirkeministeriet, den 1. juli 2006

Torben Stærgaard
IT-chef