Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. april 2008)

Integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

(Lovforslag nr. L 179).

Lovforslaget omfatter 1827 personer. Endvidere indebærer forslaget, at ca. 716 børn får indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det sidste af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Lovforslaget er for 608 personers vedkommende udarbejdet efter de tidligere gældende retningslinjer for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinier for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse. For de resterende 1219 personer er lovforslaget udarbejdet efter de gældende retningslinjer for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation.

Med disse ord anbefaler jeg lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.