Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om medie- og journalisthøjskolen

I medfør af § 43, stk. 1, i lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen bestemmes, at loven træder i kraft den 21. april 2008.

Undervisningsministeriet, den 10. april 2008

Bertel Haarder

/ Cammy Wong