Den fulde tekst
L 179
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 10/4 08 Tillæg A 6287
Lovf som fremsat 10/4 08 Tillæg A 6199
1.beh 29/4 08 FF 4064
Betænkning 29/5 08 Tillæg B 1194
2.beh 3/6 08 FF 5967
3.beh 10/6 08 FF 6151
Lovf som vedt 10/6 08 Tillæg C 925
Lov nr 461 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Anne-Marie Meldgaard (S), Søren Krarup (DF), Astrid Krag (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL), Jørgen Poulsen (NY).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget(IFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er det ene af de halvårlige love, som opregner de personer, der kan få meddelt indfødsret (statsborgerskab) i Danmark.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 107 stemmer.