Sagsforløb 2007/2 BF 115
Den fulde tekst
B 115
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for cyklismen.
Af Pia Olsen Dyhr (SF), Ida Auken (SF), Benny Engelbrecht (S), Magnus Heunicke (S), Bente Dahl (RV), Johs. Poulsen (RV).
Vedrørende: Transportministeriet.
Fremsat skr 11/4 08 Tillæg A 6331
Forsl som fremsat 11/4 08 Tillæg A 6327
1.beh 7/5 08 FF 4301
Udvalgsberetning 3/6 08 Tillæg B 1280
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Klaus Hækkerup (S), Ib Poulsen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Lars Barfoed (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren.
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).
Beslutningsforslagets formål var at fremme cyklismen. Dette skulle ifølge forslagsstillerne ske ved en række nærmere beskrevne initiativer, bl.a. ved etablering af nye cykelbyer, en pulje til fremme af cykling og forbedrede muligheder for kombineret brug af kollektiv trafik og cykler. Beslutningsforslaget var med en række ændringer en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 17 fra folketingsåret 2007-08, 1. samling. Trafikudvalget afgav beretning over beslutningsforslaget den 3. juni 2008.