Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 10, § 17, stk. 1-3 og § 19, stk. 1, 1. pkt. i lov om folkekirkens økonomi

 

I medfør af § 2, stk. 4, i lov nr. 210 af 20. marts 2006 om ændring af lov om folkekirkens økonomi fastsættes, at lovens § 10, § 17, stk. 1-3 og § 19, stk. 1, 1.pkt. træder i kraft den 6. januar 2007.

Kirkeministeriet, den 4. januar 2007

Bertel Haarder

/Klaus Kerrn-Jespersen