Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetproceduren m.v.

 

Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 1998 om samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetproceduren m.v. ophæves den 1. februar 2007.

Kirkeministeriet, den 15. januar 2007

Bertel Haarder

/Myong Grøn