Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik

(Afkortning af praktikuddannelse i redderuddannelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 135 af 28. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik foretages følgende ændring:

1. I bilag 5, afsnit 2.1. , ændres »10 måneder« til »7 måneder«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 217 af 20. marts 1997 om uddannelse til chauffør til personbefordring ophæves.

Undervisningsministeriet, den 29. april 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Martin Bülow