Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af skibsbygningsprojekter til belåning under statens ordning for belåning af skibe til markedsreferencesatser (CIRR)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1027 af 8. december 2003 om godkendelse af skibsbygningsprojekter til belåning under statens ordning for belåning af skibe til markedsreferencesatser (CIRR), foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, og stk. 4, ophæves.

2. I § 3 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. I leasingtransaktioner kan tilbagebetaling ske som en annuitet med intervaller på 6 måneder.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2008.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 23. april 2008

Bendt Bendtsen

/ Finn Lauritzen