Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-645

Resumé

Klager – et selskab – klagede over 2 udsendelser på Danmarks Radio.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

På baggrund af Fødevarestyrelsens pressemeddelelse af 21. januar 2004 lægger Pressenævnet til grund, at styrelsen advarede gravide, ammende og overvægtige personer mod CLA i kosttilskud.

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ved at vise C.L.A.+T og samtidig oplyse, at advarslen fra Fødevarestyrelsen mangler på emballagen, giver indtryk af, at Fødevarestyrelsen i 2004 og december 2007 fandt advarselsteksten på C.L.A.+T utilstrækkelig. Da der ikke har været dækning herfor, udtaler nævnet sin kritik.

Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt den kemiske sammensætning i C.L.A.+T er sammenlignelig med det norske produkt TONALIN, som ph.d.-afhandlingens resultater angiveligt baseres på. På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet imidlertid til grund, at afhandlingen ikke er baseret på [K]s produkt C.L.A.+T. Nævnet finder, at Danmarks Radio i indslagene giver indtryk af, at ph.d.-afhandlingen resultater er baseret på C.L.A.+T, hvilket ikke er korrekt, og nævnet udtaler sin kritik.

Pressenævnet har ikke mulighed for at kræve råbånd udleveret og kan derfor ikke tage stilling til, om [A] har kommenteret oplysningerne på et ufuldstændigt grundlag. Nævnet finder imidlertid, at [K]s synspunkter fremgår af [A]s udtalelser. Selvom nævnet finder det beklageligt, at klager først fik forelagt oplysningerne 4½ time før offentliggørelse, udtaler det derfor ikke kritik af Danmarks Radio for ikke at forelægge oplysningerne.

Da Danmarks Radio den 1. februar 2008 på tv berigtigede forholdene i overensstemmelse med klagers formulering, finder nævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49. Pressenævnet finder det beklageligt, hvis der mellem parterne er indgået aftale om en berigtigelse på Danmarks Radios tekst-tv, at en berigtigelse herefter ikke bringes. Da de påklagede forhold ikke er bragt på tekst-tv, finder nævnet imidlertid heller ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse på tekst-tv.

Advokat Michael Christiani Havemann har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over to udsendelser på Danmarks Radio den 14. december 2007, idet selskabet mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Danmarks Radios udsendelser

Danmarks Radio sendte den 14. december 2008 kl. 18.30 udsendelsen ”TV Avisen” med indslaget ”Kosttilskud. Slank på den dårlige måde”. Af indslaget fremgik følgende:

”Studievært (præparatet C.L.A.+T roterer i baggrunden): Vi begynder udsendelse med historien om kosttilskuddet CLA. Det er meningen, at det skal hjælpe overvægtige med at tabe sig, men det er det forkerte fedt, man taber, viser en ny undersøgelse, og samtidig øger det risikoen for en hjerte-kar-sygdom. Efter at TV Avisen i dag gik ind i sagen, har Matas nu besluttet sig for at fjerne produktet fra hylderne.

Speak (produktet vises stadig): Det er de her piller, det handler om: CLA hedder de. De indeholder en speciel fedtsyre, som, producenten lover, er slankende, men pillerne giver kun et minimalt vægttab og kan i mange tilfælde være farlige.

Marianne Raff, Forsker, Institut for human ernæring, Københavns Universitet: Ja, jeg ville ikke selv tage CLA-produkterne, fordi man kan sige, at der har været rigtig mange undersøgelser af det, og der er mange, der finder, at det ikke har nogen effekt overhovedet. Men vi fandt altså en skadelig effekt, og det er der også andre, der har fundet.

Speak (præparatet C.L.A.+T fremgår af skærmbilledet): Pillerne indeholder den essentielle fedtsyre, CLA, som også findes i mælkeprodukter, men den høje koncentration af CLA i kosttilskuddet her betyder, at personer der indtager pillerne, har forhøjet risiko for blandt andet hjerte-kar-sygdomme. Det bliver der bare ikke advaret imod på pakken. Efter TV Avisen er gået ind i sagen, har Matas derfor taget produktet af hylderne.

Henrik Engberg Johansen, Informationschef, Matas: Da vi til vores store overraskelse har hørt fra Fødevarestyrelsen, at denne her advarselstekst på produktet ikke er clearet med Fødevarestyrelsen, sådan som leverandøren ellers har sagt, jamen så har vi valgt at tage ”action” og bedt samtlige Matas-butikker om at lave ”time-out” på produktet og tage varerne ned fra hylderne.

Speak (C.L.A.+T fremgår af skærmbilledet): Allerede tilbage i 2004 advarede Fødevarestyrelsen imod virkningen af CLA. [K], som står bag produktet mener dog fortsat, at advarslerne på emballagen er god nok.

[A], Direktør, [K] (over telefonen): Fødevarestyrelsen gav en advarsel baseret på en norsk rapport i 2004. Siden er der kommet ganske mange nye undersøgelser også på overvægtige, og der er ikke i de efterfølgende undersøgelser siden 2004 vist, at der skulle være noget problem. Hvis der kom.

Speak: Marianne Raff er igennem årelange forsøg nået frem til, at CLA fjerner det gode fedt på kroppen. Pillerne burde i stedet fjerne det usunde og sundhedsskadelige fedt, som oftest sidder på maven. Det gør pillerne bare ikke.

Marianne Raff: CLA påvirker det fedt, der sidder på hofterne, altså det gode fedt, og det er det fedt, som kan være med til at forebygge sygdomme. Så hvis man reducerer det fedt, der sidder på hofterne, kan det faktisk være med til at måske øge ens risiko for at udvikle forskellige sygdomme.

Speak (C.L.A.+T roterer i skærmbilledet): CLA bliver solgt som et kosttilskud til overvægtige, men Fødevarestyrelsen advarer direkte imod at overvægtige indtager pillerne som slankemiddel.

[A]: Hvis der kommer nye informationer, så tager vi stilling til det.

Speak: De kvinder, som deltog i Marianne Raffs forsøg, viste et lille vægttab, men de mest overvægtige fik en øget risiko for sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme, efter at have indtaget CLA.”

Samme dag sendte Danmarks Radio kl. 21.30 en senere udgave af ”TV Avisen”. Af udsendelsen fremgik bl.a. følgende:

”Studievært (præparatet C.L.A.+T roterer i baggrunden): Matas har i dag fjernet kosttilskuddet CLA fra hylderne. Piller med CLA kan være farlige at spise, hvis man er disponeret for hjerte-kar-sygdomme, og selvom producenten på pakken hævder, at pillerne hjælper med at omdanne fedt til muskler, så skal man ikke regne med, at de gør taljen slankere.

Speak: Det er fedtet på taljen, der skal væk, hvis man vil blive sund ved et vægttab. CLA mindsker i stedet det sunde fedt fra hofterne.

Marianne Raff: Fedtet, der sidder på hofterne, det er forbundet med ens risiko for sukkersyge ved hjerte-kar-sygdomme. Så man kan forestille sig, at hvis fedtet der forsvinder, så har man en øget risiko for sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme.

Speak(C.L.A.+T roterer i skærmbilledet): Marianne Raff har netop forsvaret en ph.d.-afhandling om CLA-kosttilskuddet. De kvinder, der deltog i hendes forsøg, tabte sig en smule, men de mest overvægtige fik en øget risiko for sukkersyge af at spise pillerne.

Marianne Raff: Jeg ville ikke selv tage CLA-produkterne, fordi man kan sige, at der har været rigtig mange undersøgelser af det, og der er mange, der finder, at det ikke har nogen effekt overhovedet. Men vi fandt altså en skadelig effekt, og det er der også andre, der har fundet, så der er i hvert fald ikke nogen gavnlig effekt af at tage det.

Speak (roterende C.L.A.+T-æske. Rotationen ophører, når man ser varedeklarationen): Det er pillernes høje koncentration af fedtsyren CLA, der betyder, at pillerne kan give forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdomme, og det advarede Fødevarestyrelsen om allerede for tre år siden. Men den advarsel mangler på pakken, og efter TV Avisens henvendelse får det nu Matas til at reagere.

Henrik Engberg Johansen: Da vi til vores store overraskelse har hørt fra Fødevarestyrelsen, at denne her advarselstekst på produktet ikke er clearet med Fødevarestyrelsen, sådan som leverandøren ellers har sagt, jamen så har vi valgt at tage ”action” og bedt samtlige Matas-butikker om at lave ”time-out” på produktet og tage varerne ned fra hylden.

[A] (C.L.A.+T roterer i skærmbilledet): Matas bliver nødt til at reagere ansvarligt på en eventuelt ny information. Sagen er blot, at jeg sidder med en anden information. Hvis der kommer nye informationer, så tager vi stilling til det.

Studievært: Og [K] meddeler, at de fortsætter med at producere pillerne.”

I forlængelse af udsendelsen korresponderede Danmarks Radio og klages advokat vedrørende udformningen af en berigtigelsestekst. Danmarks Radio gengav den 1. februar 2008 kl. 18.30 og kl. 21.00 en berigtigelsestekst, som var fremsendt af klagers advokat samme dag. Berigtigelsen blev bragt i udsendelsen ”TV Avisen” ved indslaget ”Rettelse”. Af indslaget fremgik følgende:

”Studievært: Og til en rettelse. TV Avisen bragte den 14. december et indslag om produkter indeholdende stoffet CLA. TV Avisen omtalte bl.a. en ph.d.-afhandling om CLAs virkning. Der blev i indslaget bragt billeder af [K]s produkt C.L.A.+T. Vi skal tydeliggøre, at det ikke var [K]s produkt C.L.A.+T, der blev henvist til i indslaget, samt at den omtalte ph.d.-afhandling ikke vedrører C.L.A.+T. TV Avisen beklager. [K] har yderligere oplyst, at deres produkt bliver markedsført med myndighedernes accept.”

Yderligere oplysninger i sagen

Fødevarestyrelsen udsendte den 21. januar 2004 pressemeddelelsen ”Advarsel mod kosttilskud med CLA”, hvoraf følgende fremgik:

”Fødevaredirektoratet advarer gravide og ammende samt overvægtige personer mod at bruge kosttilskud med CLA.

En risikovurdering af CLA foretaget af det Norske Nationale Folkehelseinstitut har vist, at stoffet muligvis har alvorlige bivirkninger for visse grupper af personer. Fødevaredirektoratet har gennemgået den norske undersøgelse, og det fører nu også til en advarsel i Danmark.

Lav fødselsvægt og mindre næring i modermælkGravide frarådes at bruge produkter med CLA, fordi stoffet kan have uheldige virkninger i graviditeten, såsom reduktion af barnets fødselsvægt og længde. Ammende bør undgå produkterne, fordi stoffet gør mælken mindre fed og dermed mindre næringsrig for barnet.

Insulinresistens-syndrom, hjerte-kar-sygdomme og diabetesDen norske undersøgelse viser også, at CLA kan forværre insulinresistens. Mange overvægtige og de fleste diabetes-2 patienter er insulinresistente, hvilket vil sige, at deres krop ikke reagerer på insulin. Ofte er personer med insulinresistens ikke selv klar over, at de har denne sygdom.

Undersøgelser har også vist, at CLA har en negativ indvirkning på fedtsammensætningen i blodet, bl.a. ved at reducere det gode HDL-kolesterol, hvilket er meget uheldigt for personer, der er disponerede for hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Fødevaredirektoratet fraråder derfor personer med forhøjet kolesterol eller type 2-diabetes at bruge CLA-produkter. Hvis sygdommene findes i familien, anbefaler Fødevaredirektoratet, at man kontakter sin læge, inden man bruger produkter med CLA.

Hvad er CLA?

CLA, konjungerede linolsyrer, findes naturligt primært i mælk og mælkeprodukter. Stofferne fremstilles også syntetisk og markedsføres i kosttilskud, hvor produkterne har været sat i forbindelse med fedtvævsreduktion og muskelopbygning ved slankning og fysisk aktivitet. Ved at tage kosttilskud med CLA får man 10-20 gange så meget af stoffet, som man får ved at spise normal kost.”

Fødevarestyrelsen tilføjede den 28. januar 2004 under overskriften ”OBS” følgende bemærkning til pressemeddelelsen:

”Der forekommer mange former for CLA, konjungerede linolsyrer. I kosttilskud forekommer den form for CLA, som der her advares imod, i store mængder. CLA findes desuden naturligt primært i mælk og mælkeprodukter. Mælk og mælkeprodukter indeholder dog kun forsvindende små mængder af den form for CLA, der her advares imod. Derfor er det kun kosttilskudsprodukter med CLA, der advares imod og ikke mælk og mælkeprodukter.”

Af Danmarks Fødevareforsknings brev af 20. januar 2006 til Fødevareregion København og Nordsjælland, Kosttilskudsgruppen, fremgik bl.a. følgende:

Vurdering af dokumentationsmateriale i forbindelse med kosttilskud

Danmarks Fødevareforskning (DFVF) har gennemgået dokumentionsmaterialet fremsendt vedrørende produktet Bio-C.L.A. 80 fra virksomheden [K].

Fødevareregion København og Nordsjælland spørger endvidere, om der er overensstemmelse mellem advarslen i Fødevarestyrelsens pressemeddelelse af 21. januar 2004 og den produktspecifikke advarsel påtrykt emballagen ”Bør ikke anvendes af gravide og ammende, og anbefales ikke til personer med type 2-diabetes uden samråd med læge. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedspersonale anvendes af gravide eller børn under 1 år”

Bio C.L.A. 80 er kapsler, der indeholder tidselolie med højt indhold af konjugerede umættede fedtsyrer, hvor konjungeret linolsyre (CLA) udgør 3200 mg per 8 kapsler, den af virksomheden maksimalt anbefalede daglige dosis.

DFVF [Danmarks Fødevareforskning] finder, at den produktspecifikke advarsel påtrykt emballagen er i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens pressemeddelelse. Til grund for denne vurdering ligger antagelsen, at Fødevarestyrelsens advarsel er bekendt af læge/sundhedsplejersker.”

Af Fødevarestyrelsens brev af 2. oktober 2006 til [K] fremgik bl.a. følgende:

Partshøring produktet Bio-CLA 80

...

Regionen har ingen bemærkninger til formuleringen af virksomhedens advarsel på produktet.”

Af [A]s mail af 14. december 2007 kl. 19.00 til journalist [B], Danmarks Radio, fremgik bl.a. følgende:

”I indslaget om CLA 14/12 kl. 18.30 fremgår det, som om der er en uoverensstemmelse mellem Fødevarestyrelsens krav til formulering af advarselstekst og den på æsken anvendte advarselstekst.

Dette pressede blandt andet Matas til at foretage en imagemæssig tilbagetrækning.

Jeg har jo både oplyst og dokumenteret over for dig ved fremsendelse af fax d.d., at dette forhold er afklaret med fødevaremyndigheden, der har taget stilling til, at den produktspecifikke advarsel påtrykt emballagen er i overensstemmelse med fødevarestyrelsens pressemeddelelse af 21. januar 2004.”

Af Fødevarestyrelsens mail af 19. december 2007 til [K] fremgik bl.a. følgende:

Jeg [Fødevarestyrelsens medarbejder] har nu fået fat på den del af regionens sag, som vedrører Fødevareinstituttets vurdering af produktets advarselsmærkning, hvoraf det fremgår, at Instituttet fandt, at mærkningen af produktet stemmer overens med Fødevarestyrelsens pressemeddelelse af 21. januar 2004.

Fødevareinstituttet er ikke blevet bedt om generelt at vurdere sikkerheden ved anvendelsen af CLA siden 2004… Som jeg refererede til i Instituttets vurdering, at [K]s advarselsmærkning stemte overens med Fødevarestyrelsens pressemeddeles. Jeg kender ikke til regionens endelige afgørelse, men jeg forstår på jer, at afgørelsen ikke havde nogen bemærkninger til advarselsmærkningen.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at CLA er et almindelig anvendt forkortelse for fedtsyren ”Conjugulated Lioleic Acids” (konjungeret linolsyre). C.L.A.+T er derimod klagers varemærke, hvorunder produktet forhandles i Danmark. T’et er grønt og udtryk for, at produktet udover CLA indeholder grøn te. Produktet fremgik af indslagene, ligesom der flere gange blev henvist til, at det var dette specifikke produkt, herunder med udsagnene: ”Det er de her piller, det handler om: CLA hedder de” og ”Personer, der indtager pillen her, har forøget risiko”.

[K] har anført, at Danmarks Radio har bragt ukorrekte oplysninger ved at oplyse, at ny forskning har vist, at C.L.A.+T er skadeligt, og at mærkningen på produktet er ulovlig. Forsker Marianne Raff har efterfølgende oplyst, at ph.d.-afhandlingen er udarbejdet på grundlag af det norske produkt TONALIN, der indeholder CLA på en anden måde (frie fedtsyrer), som er ulovlig i Danmark. C.L.A.+T er accepteret af Fødevarestyrelsen og kan derfor forhandles i Danmark. Der var ingen saglig grund til at bringe indslaget, før forholdene var tilstrækkeligt undersøgt. Derved kunne fejlene være undgået.

[K] har videre anført, at [A] først 4½ time før offentliggørelse, den 14. december 2008 ca. kl. 14.00, blev kontaktet af Danmarks Radio. Journalist [B] bibragte [A] det indtryk, at forskningen omhandlede klagers produkt, C.L.A.+T, og det var udgangspunktet for interviewet. Journalisten nægtede at oplyse navn eller institution på forskeren, hvorfor klager ikke vidste hvilken forskning, man blev bedt om at kommentere.

[A] talte igen med [B] kl. 17.30 og oplyste, at Danmarks Radio tog fejl i sine anklager om, at advarselsmærkningen på pakken var ulovlig, samt at [K] havde en bekræftelse fra myndighederne på, at advarselsmærkningen var i orden. Klager oplæste de relevante passager, og oplæsningen indgik i et båndet interview. Materialet, der bekræfter det, blev faxet til Danmarks Radio og fremkom til mediet kl. 17.31. Herudover faxede klager en lovpligtig sikkerhedsvurdering (af 17. november 2007) uden anmærkninger vedrørende C.L.A.+T til Danmarks Radio.

Danmarks Radio beklagede efterfølgende, at de fremsendte telefaxer ikke nåede frem til den pågældende medarbejder. Dette kan ikke anses for en tilfredsstillende begrundelse for at bringe oplysninger, der er i strid med sandheden - særligt ikke efter at have fået oplæst de relevante passager.

[K] har endelig anført, at man indgik aftale med Danmarks Radio om en berigtigelse på tv den 1. februar 2008 og på tekst-tv i 72 timer med henvisning hertil på side 110. Berigtigelsen blev imidlertid ikke bragt på Danmarks Radios tekst-tv.

2.2. Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har anført, at indslaget blev bragt på baggrund af en Ph.d.-afhandling, der har dokumenteret uhensigtsmæssige bivirkninger ved CLA. I forbindelse med produktion af indslaget kontaktede mediet Matas-kæden, som forhandler C.L.A.+T, med henblik på en kommentar til Ph.d.-afhandlingens undersøgelse. Inden Danmarks Radios journalist nåede frem til Matas, havde Matas på egen foranledning taget kontakt til Fødevarestyrelsen, der oplyste, at mærkningen af det C.L.A.+T-produkt, Matas førte, ikke var i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens anvisninger.

Matas meddelte derfor, at kæden ville tage produktet af hylderne indtil videre. TV Avisen fik derved to vinkler: 1) CLA slanker på den ”forkerte” måde. 2) Matas har trukket C.L.A.+T tilbage pga. uregelmæssigheder i mærkningen. [A] fortalte pr. telefon (og pr. fax, som beklageligvis ikke nåede journalistens bord), at C.L.A.+T produktet var godkendt. Dette ændrede imidlertid ikke ved, at Matas havde fjernet produktet pga. oplysning om det modsatte fra Fødevarestyrelsen. Det forhold, at [A] kunne oplyse, at produktet tidligere havde været godkendt, udelukker ikke, at Danmarks Radio havde grund til at bringe de helt nye oplysninger. Matas havde samme eftermiddag indhentet oplysning om, at Fødevarestyrelsen ikke havde godkendt mærkningen. Godkendelsen kunne være trukket tilbage som følge af de nye oplysninger. Danmarks Radio havde ikke grund til at betvivle rigtigheden af udsagn fra Matas og Fødevarestyrelsen. Indslaget indeholdt endvidere ikke stillingtagen til, om der var fornødent grundlag for Matas’ beslutning.

Danmarks Radio har anført, at navnet på institutionen blev oplyst. Mediet har afvist decideret at have nægtet at oplyse forskerens navn. [A] fik forelagt oplysningen om, at Matas havde fjernet produktet fra hylderne med henvisning til Fødevarestyrelsens oplysninger. Hans kommentarer til Matas’ tilbagetrækning blev bragt ved udtalelsen: ”Matas bliver nødt til at reagere ansvarligt på en eventuel ny information. Sagen er blot, at jeg sidder med en anden information. Hvis der kommer nye informationer, så tager vi stilling til det”. Nyhedsindslag har en kort produktionstid, hvorfor forelæggelse ofte finder sted samme dag, indslaget vises.

Danmarks Radio har endelig anført, at man efterfølgende blev gjort opmærksom på, at det produkt, der var omtalt i ph.d.-afhand­lingen ikke nødvendigvis var sammenligneligt med [K]s produkt C.L.A.+T (den ph.d.-studerende var ikke opmærksom på, at der muligvis var forskelligt indhold i de forskellige præparater indeholdende CLA). Mediet bragte herefter en berigtigelse. Tekst-tv indeholdt ikke en beskrivelse af udsendelsens indhold, hvorfor mediet ikke berigtigede forholdet på tekst-tv.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

På baggrund af Fødevarestyrelsens pressemeddelelse af 21. januar 2004 lægger Pressenævnet til grund, at styrelsen advarede gravide, ammende og overvægtige personer mod CLA i kosttilskud.

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ved at vise C.L.A.+T og samtidig oplyse, at advarslen fra Fødevarestyrelsen mangler på emballagen, giver indtryk af, at Fødevarestyrelsen i 2004 og december 2007 fandt advarselsteksten på C.L.A.+T utilstrækkelig. Da der ikke har været dækning herfor, udtaler nævnet sin kritik.

Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt den kemiske sammensætning i C.L.A.+T er sammenlignelig med det norske produkt TONALIN, som ph.d.-afhandlingens resultater angiveligt baseres på. På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet imidlertid til grund, at afhandlingen ikke er baseret på [K]s produkt C.L.A.+T. Nævnet finder, at Danmarks Radio i indslagene giver indtryk af, at ph.d.-afhandlingen resultater er baseret på C.L.A.+T, hvilket ikke er korrekt, og nævnet udtaler sin kritik.

Pressenævnet har ikke mulighed for at kræve råbånd udleveret og kan derfor ikke tage stilling til, om [A] har kommenteret oplysningerne på et ufuldstændigt grundlag. Nævnet finder imidlertid, at [K]s synspunkter fremgår af [A]s udtalelser. Selvom nævnet finder det beklageligt, at klager først fik forelagt oplysningerne 4½ time før offentliggørelse, udtaler det derfor ikke kritik af Danmarks Radio for ikke at forelægge oplysningerne.

Da Danmarks Radio den 1. februar 2008 på tv berigtigede forholdene i overensstemmelse med klagers formulering, finder nævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49. Pressenævnet finder det beklageligt, hvis der mellem parterne er indgået aftale om en berigtigelse på Danmarks Radios tekst-tv, at en berigtigelse herefter ikke bringes. Da de påklagede forhold ikke er bragt på tekst-tv, finder nævnet imidlertid heller ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse på tekst-tv.

Afgjort den 30. april 2008