Den fulde tekst
L 186
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 9/5 08 Tillæg A 6511
Lovf som fremsat 9/5 08 Tillæg A 6477
1.beh 20/5 08 FF 5044
Betænkning 29/5 08 Tillæg B 1197
2.beh 10/6 08 FF 6225
3.beh 12/6 08 FF 6469
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1082
Lov nr 501 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Colette L. Brix (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Knud Kristensen (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Naser Khader (NY).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at der indsættes en bestemmelse i straffeloven, hvorefter det ved udmåling af straffen for overtrædelse af straffelovens § 222 om samleje med børn under 15 år skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af en fysisk eller psykisk overlegenhed. Bestemmelsen skal gælde tilsvarende ved anden kønslig omgængelse end samleje.
Der lægges med loven op til, at straffen for samleje med børn fastsættes med udgangspunkt i strafniveauet for voldtægt mod voksne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.