Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

(Ophævelse af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 2, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2008

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen